Krönika

“Rapportera allt som är fel under en månad!”

Det menar Sjukhusläkarföreningens vice ordförande Karin Båtelson och Sjukhusläkarföreningen som i höst kommer att uppmana alla läkare i Sverige att under en begränsad period, till exempel en månad, konsekvent rapportera alla händelser och företeelser i det dagliga arbetet som försämrar, försenar och fördyrar vården.

Sjukhusläkarföreningens vice ordförande Karin Båtelson, tog upp frågan i en krönika i Sjukhusläkaren (Läs hela krönikan).

I krönikan uppmanar hon läkarkåren att rapportera om alla försenade eller strukna operationer, bortkomna eller försenade provsvar, diktat som inte skrivs ut på grund av brist på sekreterare, patienter som får vänta för länge på en undersökning, läkarexpeditioner som används till överbeläggningsrum, patienter som felprioriteras på akuten, IT-system som hänger sig, behandlingar som inte sätts in på grund budgetskäl, IVA-platser som saknas.

Och hon uppmanar alla sjuka patienter, som hellre stannar kvar hemma än söker akut därför att de har upplevt att vården inte fungerar och att väntetiderna på akuten är orimliga, att kräva sin rätt för att inte mörka ett ännu större vårdbehov!

Den 9 maj beslöt Sjukhusläkarföreningens fullmäktigemöte att ge förslaget sitt stöd.
– Vi kommer nu att diskutera den exakta utformningen av aktionen, säger Karin Båtelson, som menar att läkarkåren måste ta sig ur den avtrubbning som skett efter många års besparingar och omorganisationer som lett till försämrad vård och sämre arbetsvillkor.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera