Krönika

Parkinsons lag och vårdbyråkrati

Diskussionen belyste med tydlighet att den brokiga skaran och det höga antalet byråkratiska organ bara inom landstinget troligen snarast minskar den faktiska möjligheten för länets invånare och skattebetalare att ha ett faktiskt inflytande.

Marinhistorikern Cyril Northcote Parkinson publicerade sin smått satiriska bok ’Parkinson law’ 1957. I boken sammanfattas år av erfarenhet av den brittiska byråkratin. Boken inleds med:

WORK EXPANDS SO AS TO FILL THE TIME AVAILABLE FOR ITS COMPOSITION.

Han hade studerat hur Colonial Office fick fler och fler tjänstemän i takt med att imperiet hade färre och färre kolonier. Det högsta antalet nåddes när Colonial Office gick in i Foreign Office eftersom det knappt fanns några kolonier kvar att administrera. Ett annat guldkorn i Parkinsons teser är att han på 30-talet förutspådde att den brittiska flottan skulle ha fler amiraler än fartyg.

Parkinsons lag har bäring i alla organisationer och kanske i synnerhet i politikerstyrda sådana. En byråkrat genererar med lätthet arbetsuppgifter åt två nya byråkrater. Tyvärr fortplantar sig byråkratin med peristaltisk systematik ner i verksamheten och tidsstudier har visat att läkares arbetstid bara till en tredjedel utgörs av direkt patientarbete.

Jag föreslår att man i paritet med kurs-, anställnings- och inköpsstopp inför ett administratinsstopp och att landstingen tvingas särredovisa vissa administrativa kostnader i ’öppna jämförelser’. Synd bara att mina förslag sannolikt bara skulle leda till att man beslutar att skaffa fler administratörer för att administrera detta.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera