Krönika

Nya Karolinska Sjukhuset

Bifogar en länk. Bland annat tas i sista delartikeln upp frånfallet av kompetens i beslutsfattandet. Många kliniker och sjukhus drivs i dag av icke vårdpersonal. Ytterst har politiker högst varierande kompetens och besluten blir därefter.

Nya Karolinska sjukhuset har kostat 52 miljarder SEK. När man planerade detta hade man inte konsulterat någon specialist i akutsjukvård. Akutmottagningen planerades att bli en remissmottagning med begränsad kapacitet. Vårdplatserna drogs ned från ca 900 till ca 600 stycken.

Nu börjar man inse att ekvationen inte håller och att man måste använda båda sjukhusen tills en lösning finns tillhanda.

Akutsjukvården är den största patientgruppen i Sverige med över 2.5 miljoner patientbesök per år. Den har ingen patientförening eller liknande instans att föra dess talan. Specialistläkare i akutsjukvård finns sedan 2006 men av Socialstyrelsens ca 80 registrerade specialister i Sverige är mindre än 15 kliniskt aktiva inom akutsjukvården. Man kan med fog säga att vi inte heller på läkarsidan har en akutsjukvårdsorganisation.

Att bygga en akutmottagning som skall stå sig i 40-50 år kräver viss eftertanke och framförallt kompetens. Här en översiktsartikel som länk. Vill du titta på en film så finns länken här. Här är ytterligare en länk från Australien.

Det var inte svårt för mig att googla dessa länkar på några minuter. Men det är svårt för mig att tro att någon kompetens inom akutsjukvård fanns närvarande då 52 miljarder kronor skulle investeras. Kanske skulle man ha googlat ett par minuter. If you think education is expensive – try ignorance.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera