Krönika

Nu börjar det på riktigt – i november bär det av

Från idé till handling. Tack vare generösa bidragsgivare börjar vi nu rulla igång vårt projekt på Zanzibar. Ett projekt som kommer förändra och förbättra människors liv för lång tid framöver.

Life Support Foundation, en insamlingsstiftelse med rötter inom Anestesi och Intensivvård i Stockholm, har tagit till sig våra idéer om bilateralt kunskapsutbyte. Vi kommer se till att svenska ST-läkare inom anestesi och intensivvård får jobba kliniskt på Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar parallellt med de lokala kollegorna men med lön från hemmasjukhuset i Sverige i form av ryggsäckspengar. En randning i ”u-landsanestesi” kan det liknas vid. Den bärande idén med vårt projekt är att öka den medicinska kunskapen hos båda parter, vilket gör att projektet blir livskraftigt och hållbart över tid.

Konceptet har vi tagit fram tillsammans med narkoskliniken på Mnazi Mmoja, lyhörda för deras önskemål. Vi kommer inte att leverera materiel, mediciner och apparater vars livslängd är begränsad. Inte heller kommer vi bedriva sjukvård i egen regi under en begränsad period. Våra svenska läkare kommer dit med kunskap, rutiner, strukturerat säkerhetstänk och vana att arbeta utifrån checklistor och PM och åker därifrån med kliniska erfarenheter som är omöjliga att tillskansa sig på ett svenskt sjukhus. Vad gör man till exempel om syrgasen tar slut under operationen? Om narkosapparaten går sönder? Om det saknas läkemedel? Om blodkylen är tom? Avsaknad av lab, avancerad övervakningsutrustning och röntgenundersökningar tvingar fram en tillspetsad klinisk blick, fingerfärdighet, uppfinningsrikedom och tilltro till sina egna kunskaper och förmågor.

Arbetet på Mnazi Mmoja Hospital är förstås väldigt annorlunda mot vad vi är vana vid i Sverige, med helt andra förutsättningar och möjligheter.

Under placeringen på Mnazi Mmoja kommer ST-läkaren även hjälpa till med att organisera 1–2 utbildningsdagar tillsammans med den övriga kliniken. Med kunskapsutbytet i fokus kommer vi även finansiera vidareutbildningar för den lokala narkospersonalen samt skicka två deltagare varje år till den nationella anestesikongressen SATA (Society of Anaesthesiologists of Tanzania), som för övrigt Life support Foundation hjälpt till att starta upp.

Arbetet på Mnazi Mmoja Hospital är förstås väldigt annorlunda mot vad vi är vana vid i Sverige, med helt andra förutsättningar och möjligheter. Sjukhuset har begränsade resurser men har 10 operationssalar fördelade mellan kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi/obstetrik, ÖNH, ögon och neurokirurgi. En stor del av patienterna utgörs av barn. Narkospersonalen är så kallades Medical Officers med en kortare teoretisk utbildning, men med samma arbetsuppgifter som narkosläkare i Sverige. Det finns dock alltid en utbildad anestesiolog på plats dagtid att konsultera.

Vi som driver projektet kommer stå för kontinuiteten och introduktionen på plats. Vi alla är specialister/överläkare inom Anestesi och Intensivvård och har erfarenhet av u-landsanestesi.

Vill ni ge ett bidrag till vårt projekt så går det bra att swisha en liten summa till Life Support Foundation 1 234 610 804 och märk insättningen med Zanzibar/ZEP (Zanzibar Endorsed Project).

Nu börjar det på riktigt. I november bär det av.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera