Krönika

Norge i fokus

För detaljer se NORSEM’s hemsida på facebook där man kan se flera klipp från Norsk TV. Bakgrunden är att det under flera år rapporterats om fall med dålig utgång inom akutsjukvården. Norska TV2 och NORSEM har gjort en samanställning över kompetensen och det visar sig att ca 80% av norska akutmottagningar arbetar en turnuslege (jmf AT-läkare) självständigt med några månaders arbetserfarenhet.

Nu har den politiska oppositionen reagerat och vill ha högre kompetens på landets akutmottagningar.
I tillägg har TV2 gjort ett reportage om Sverige.

Norge har en fin tradition av prehospital kapacitet med Norsk Luftambulanse. Tyvärr fungerar norska akutmottagningar lika dåligt som oppositionen vill hävda och även om Sverige utpekas som ett föregångsland ska man komma ihåg att akutläkare här är fortfarande i sin linda och de allra flesta akutmottagningar i Sverige brottas med samma problem som i Norge.

Tyvärr söker man alltså lösningarna i Norge på alltför nära håll när man tittar på funktioner inom det egna landet eller grannarna.

Norge har en tradition av att samarbeta inom NATO och bestämt sig för att köpa F35 från USA. Resonemangen kring detta beslut är att endast det bästa är gott nog när det krisar. Planeringen av landets luftförsvar och inköp av flygplan skall räcka närmsta 20-30 åren.

Att bestycka landets akutmottagningar med fullfjädrade akutläkare inom loppet av 20 år borde också vara en naturlig konsekvens. Det är försvar av liv och hälsa och en viktig del i en akutkedja. Kanske görs det bäst i Norge genom en offentlig debatt och statliga beslut. Likt beslutet att köpa F35 från USA och inte JAS 39 Gripen från Sverige bör Norge nu igen vända sig till USA.

Jag har inte sett något land i Europa som har akutsjukvård som kan mäta sig med amerikansk.

Om Norge inte anser sig ha råd med en professionaliserad akutsjukvård kanske man återigen skall överväga svenska JAS 39 Gripen

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera