Krönika

Nästan i mål

Skönt! Examinationsseminariet är avklarat. Nu återstår ”bara” examinatorns bedömning av uppsatsen. Det börjar lukta sommarlov!

I går var det dags för examinationsseminarium. Vår koordinator som väglett oss vid arbetsplansseminariet och halvtidsseminariet var nu i stället den som bedömde om vår uppsats, presentation och opposition av en kursares uppsats uppfyllde kraven i KI:s kriteriemall på 16 sidor. Jag var nummer tre i ordningen att presentera. De två före mig hade jättefina presentationer som de kunde utantill, hade ögonkontakt med publiken och svarade smidigt på opponentens frågor. Jag kom kvällen före seminariet på en fråga som jag kanske kunde få av min opponent. Hjälp, det kan jag inte svara så bra på, tänkte jag. Jag kollade snabbt upp det exakta svaret på frågan och funderade ut ett resonemang.

När det var min tur hade jag mina stödpapper på bordet framför mig. Jag visste att presentationen skulle ta cirka 15 minuter och att den inte fick vara mer än max två minuter längre än så. Några hade sina handledare på plats vid seminariet så det var kul att få berätta för ny publik också om studien. Jag pratade på och klarade tidsgränsen med cirka 40 sekunders marginal. Opponenten ställde precis den frågan som jag hade förberett kvällen innan. Vad glad jag blev! Även övriga frågor gick bra att svara på.

Efter mig kom en efter en och alla hade bra presentationer. Det var kul att få följa de andras arbeten från första planen till målgång. En av oss hade ändrat sin frågeställning igen till slutseminariet. Jag blev imponerad av hur duktiga alla var. Det märktes att det här är forskning på en högre nivå än det var på den c-uppsats jag en gång skrev inom journalistik. Det har  varit en rolig resa. Det enda tråkiga har varit att se hur en del kursare fått kämpa utan att få det stöd och den vägledning de skulle ha behövt.

Nyss fick min koordinatorsgrupp mail om att vi alla är godkända. Jätteskönt! Nu ska uppsatsen granskas ännu en gång av en examinator efter att jag har reviderat en aning. Sen är det förhoppningsvis sommarlov!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera