Krönika

När ett stim datorer havererar

Man vill ju gärna inte se sig själv som datorberoende men nog har sjukvården blivit rejält beroende av sina IT-system. Kort eter kraschen i Stockholm blev det Gotlands tur. Det visade sig att även några av nödrutinerna inte fungerade.

Tur i oturen är nog ändå att flygledningen inte använder de IT-system som finns i sjukvården!?

Ingen är ofelbar och detta gäller nog även IT-system som givetvis kan förutsättas haverera av och till. Varandes verksam i vården och van vid alla de mer vardagliga IT-bekymren snarare än de nu rapporterade stora haverierna får en ändå att tro att det alltid tycks vara det företag som lämnat den billigaste offerten som vunnit upphandlingen snarare än den som har den säkrare IT-lösningen.

Dessutom är landstingen givetvis bundna till diverse leverantörer eftersom man investerat gigantiska belopp i utvecklingen av sina respektive journalsystem.

Utvecklingen går nog ändå stadigt vidare mot alltmer sammanhållna journalsystem och alltmer nationella IT-system. Man kan bara hoppas att ju större system ju större vikt lägger man på svarstider, driftsäkerhet och nödrutiner.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera