Krönika

Miljöpartiet vill stoppa överförskrivning genom sanktioner

För att komma åt problemet med ökad antibiotikaresistens hos bakterier vill Miljöpartiet att sanktioner ska utdömas mot läkare som inte är tillräckligt restriktiva i sin förskrivning. Partiets vårdpolitiske talesman Thomas Nihlén säger i Svenska Dagbladet att minskningstakten av mängden utskriven antibiotika är för långsam och att kontrollen av de enskilda läkarna måste öka.

Populistiskt

Mikael Rolfs, styrelseledamot i Sjukhusläkarföreningen, ser förslaget som ett populistiskt utspel.
– Det tar inte hänsyn till att det största problemet med resistenta bakterier är importfall. Det är ett slag i luften att minska förskrivningen i Sverige, säger han.
Enligt Svenska Dagbladet kommer Miljöpartiet driva på för att Socialstyrelsen ska få rätt att gripa in mot överförskrivande läkare. Först ska en varning utdelas och sedan kan förskrivningsrätten begränsas i ett par månader.

Mer tid och diskussionsmarginal

Mikael Rolfs menar att Socialstyrelsen redan har liknande befogenheter eftersom den kan inskränka förskrivningsrätten eller varna läkare genom HSAN i fall förskrivningen inte är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet.
– Det enda sättet att få ner utskrivningen av antibiotika är att ge läkare mer tid och diskussionsmarginal i sina patientmöten, säger han.
Vårdvalsmodellen går i motsatt riktning och leder snarare till kortare patientmöten och ökad förskrivning, enligt Mikael Rolfs.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera