Krönika

Miljonregn ska minska läkemedel i vatten

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning är en del av det svenska innovationsprogrammet för hållbar utveckling och har i 18 år investerat i forskargrupper som söker lösningen på viktiga miljöproblem. Grundplåten lades av regeringen 1993 och stiftelsen delar ut cirka 200 miljoner kronor årligen.

Läkemedel utgör bara en del av alla de kemikalier som kan ha negativ miljöpåverkan. Efter användning når de avloppsvattnet via urinen och eftersom de är framtagna för att påverka biologisk system och dessutom utformade så de inte bryts ner utan snarare tas upp i magtarmkanalen har de en potentiellt större risk på andra organismer och människor i vattenkretslopp. I Sverige säljs cirka 1000 ton läkemedel årligen. Särskilt antibiotika och hormonpreparat har visat sig ha haft skadliga miljöeffekter kopplat till avloppsvatten.

Nu har åtta forskargrupper fått anslag för att på olika nivåer i läkemedelshantering på sikt få mindre utsläpp av farliga substanser. Först behöver man identifiera vilka substanser som innebär en risk för vattenmiljön och sedan kan man genom europeisk lagstiftning få stor spridning av åtgärder för att hindra att medlen når ekosystemen. Slutligen behöver man utveckla metoder som renar avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera