Krönika

Med IVO på grund

Jag frågade mig i en tidigare krönika om värdegrund var något att ha. Svaret var NEJ, och vad som menas med grund kvarstår obesvarat, kanske mest som ett grunt värde, eller som något grundlöst dumt (uppfunnet av våra administratörer) där var och en ska ha olika värdegrunder trots gemensam sjukvård i Sverige.

I detta mitt sökande efter modeordets betydelse kom jag att besöka många hemsidor här i Sverige. En av dessa var IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Det kändes bra att få ta del av Inspektionens uppfattning om vårdens innehåll och mening. Men det var inte lika lätt som det verkade. Jag lovade återkomma i saken.

Om man söker på ”Värdegrund” hos IVO får man 14 ganska diffusa träffar. Till sist fann jag ledtråden – ”Årsredovisning-2015-IVO.pdf”. Här skulle jag finna IVOs värdegrund. Under ”Kompetensförsörjning och arbetsmiljö” fanns svaret: ”IVO har under 2015 avslutat sitt arbete med den s.k. förändringsplattformen där en viktig del handlar om att stärka organisationskulturen vid IVO. Vi har fastställt vår värdegrund, fortsatt arbetet med ledar- och medarbetarutveckling.” Jättebra!! tänkte jag, då finner jag svaret i den 62 sidor långa framställningen. Men neej, inget mer om värdegrunden…

Kontakta oss, skriver IVO, och sagt och gjort så fick registratorn ett litet mail från mig. ”…Därför undrar jag om ni ville sända mig den sk förändringsplattformen samt er fastställda värdegrund”, skrev jag. En dag senare kom svaret:

”Säkert meddelande / Protected message: Ämne / SV: IVOs värdegrund?

Öppna meddelandet / Open message: Du har mottagit ett säkert e-postmeddelande. Meddelandet kan öppnas och svaras på från länken ovanför. Förbindelsen är skyddad med SSL-kryptering. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och när du öppnat meddelandet kan det läsas i högst 30 dagar. Om du vill läsa meddelandet därefter måste det antingen skrivas ut eller sparas på din dator inom de 30 dagarna. Observera att meddelandet måste öppnas inom 60 dagar, sedan raderas det.”

Plötsligt kände jag mig som en hemlig agent, det här blev ju jättespännande!! Jag öppnade meddelandet på min mobil, såg att det fanns på plats och stängde telefonen. Men det skulle jag ju inte ha gjort, man fick ju bara läsa meddelandet en gång.  När jag senare öppnade min dator samma dag var meddelandet stängt. Det måste ha varit riktigt hemligt, tänkte jag. Men registratorn på IVO var snäll och skickade det på nytt.

”Hej Per, Angående din begäran den 29 mars”, stod det. ”Härmed bifogas slutredovisningen av arbetet med förändringsplattformen. Handlingen utlämnas utan hinder av sekretess. Gällande IVO:s värdegrund ber jag att få återkomma. Ivo tar betalt för att lämna ut handlingar elektroniskt om det tar mer än en halvtimma att söka fram och lämna ut de aktuella handlingarna. Den del av arbetet som består av sekretessgranskning, maskning och skanning tar vi inte betalt för. Avgiften tas ut för varje påbörjad halvtimme och enligt en taxa som uppgår till 625 kr per timme inklusive moms. Att IVO har rätt att ta ut avgiften ifråga framgår av 4 § första stycket 8 avgiftsförordningen (1992:191). Rätten att besluta avgiften framgår av 5 § avgiftsförordningen.” ”Det här kommer att bli dyrt”, tänkte jag.

Men så fortsatte mailet, ”Hanteringstiden för din begäran understiger en halvtimme och ingen faktura kommer att skickas. För Inspektionen för vård och omsorg. XX” Åååh så skönt. Jag läste igenom slutredovisningen av arbetet med förändringsplattformen. Tyvärr fanns absolut ingenting där som handlade om värdegrunden, men däremot bekräftade IVO att de hade uppnått ungefär vad de tänkt sig, i denna slutredovisning.

”Sekretess, hemliga handlingar, och fortfarande inget resultat”, tänkte jag, Var finns den där värdegrunden de skrev om, ”Vi har fastställt vår värdegrund”? Men så kom det befriande mailet en knapp vecka senare: ”Hej igen, IVO har ingen egen beslutad värdegrund utan följer den statliga värdegrunden: http://www.vardegrundsdelegationen.se/publikationer/skriften-den-gemensamma-vardegrunden-for-de-statsanstallda/. Det finns inget beslut, eller annat dokument, att lämna ut avseende detta”. Så, aha, de ”fastställde sin värdegrund” genom att besluta att de inte skulle ha någon egen. Nu förstod jag äntligen.

Och Statens då? Ja, den finner man i den 36 sidor långa skriften. Men den syns inte precis i registret, för då skulle man bläddra sig dit direkt. Men väl funnen innebär värdegrunden sex grundläggande principer, nämligen Demokrati, Legalitet, Objektivitet, Fri åsiktsbildning, Respekt, samt Effektivitet och service. Och det kan ju aldrig vara fel. Men är detta något för IVO? frågar jag mig. Jag tror att de har insett att det där med värdegrund inte är så mycket att ha. Fast det är hemligt!! Schhhhh!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera