Krönika

Med en långsiktig plan framåt

Med siktet inställt på kunskapsutbyte och med Life Support Foundation i ryggen åkte vi till Zanzibar. I ärlighetens namn var vi inte helt säkra på vad vi hade gett oss in i. Vårt projekt som fått namnet ZEP (Zanzibar Endorsed Project) hade börjat ta form före avfärd, men tillsammans med anestesikliniken på Zanzibar har vi nu en långsiktig plan framåt. Vi är i gång och vårt utbildningsprojekt har redan börjat göra skillnad.

Jag lämnade höstmörkret i Stockholm och min kollega Caroline Jintoft ett blåsigt Göteborg. Väl på Zanzibar slogs vi inte bara av värmen och dofterna, utan också av den genuina vänligheten. Under våra promenader fram och tillbaka genom Stone Towns smala gränder fick vi en mäktig känsla av vilken pampig stad detta var under kolonialtiden. Byggnaderna finns kvar, men många år av slitage och resursbrist har satt sina spår. Här finns en varmhjärtad befolkning som är stolt över sin ö och hälsar oss välkomna med breda leenden: ”Karibu Zanzibar”!

Det dör nästan en mamma i veckan och den perinatala barndödligheten är uppåt 10 procent.

Mnazi Mmoja Hospital är Zanzibars statliga referenssjukhus och har 430 vårdplatser. Här erbjuds invånarna gratis sjukvård och patienterna får helt enkelt dela på de resurser sjukhuset har att erbjuda för dagen. Det som saknas tvingas patienterna eller deras anhöriga själva införskaffa, vad än det må vara. Det utförs operationer inom allmänkirurgi, trauma, kvinnosjukvård, urologi, ortopedi, neuro och öron-näsa-hals. Den pediatriska populationen inkluderas. Här sker också cirka 11 000 förlossningar årligen. Några siffror som är besvärande att ta till sig är den höga mödra- och barndödligheten. Det dör nästan en mamma i veckan och den perinatala barndödligheten är uppåt 10 procent.

Så här ser sjukhusområdet ut.

Arbetsdagen på anestesikliniken inleds med ett morgonmöte där avgående kollega rapporterar vad som opererats under natten och därefter drar ett av fallen i detalj. Alla får (och förväntas) ställa frågor. Enheternas operationsprogram läses upp och därefter fördelas arbetet. Det existerar inga självklara raster. En del tar en kort paus i omklädningsrummet för en takeout-snack i folie. Operationsprogrammet kan plötsligt avbrytas för bönestund eller tvätt av operationsdukar. Arbetsdagen slutar när operationsprogrammet är klart på salen. Det råder en öppenhjärtig stämning på Mnazi Mmojas anestesiklinik, vilket gjort att vi så snabbt kommit in i en fin gemenskap.

Det är inte ovanligt att det uppstår en del utmaningar under arbetsdagen. Ibland funkar inte syrgasen, BT-manschetten eller sugen. En dag var syrgasen på väg att ta slut mitt under pågående operationer. Det finns bara ett fåtal diatermiapparater, vilket gör att kirurgerna ibland måste klara sig utan, trots ett reellt behov. Tillgängligheten av läkemedel varierar. Tar något slut sker det utan förvarning. Inga prover kan kontrolleras bedside.

Det råder en god stämning och det finns en tydlig kunskapshunger.

Uppvak sker i själva operationssalen, vid sidan om den nya operationen som startas. Alternativt sker uppvak obevakat utanför salen med endast pulsoxymetri som monitorering.

Sarah Jevrém.

Efter två veckors arbete kan vi konkludera att Mnazi Mmojas anestesikollegium producerar väldigt mycket vård med påtagligt knappa resurser. Det råder en god stämning och det finns en tydlig kunskapshunger. Klinikledningen har visat engagemang och intresse har insikt om utbildningsbehovet. Tillsammans har vi kommit fram till att vår första insats utöver vår kunskapsöverföring bedside kommer bli en kurs i obstetrisk anestesi. Den kommer att äga rum i januari/februari 2020 och tanken är att vi tillsammans med våra lokala kollegor står för inläsningen och undervisningen. Senare under våren kommer en ST-läkare från Danderyds Sjukhus till kliniken för två månaders randning i ”u-landsanestesi”. Tanken med en placering på kliniken under slutet av ST-utbildningen är möjligheten att tillskansa sig kunskaper och erfarenheter som är i det närmaste omöjliga att få hemma i Sverige.

Sjukhusområdet sett från operation.

Följ gärna vårt arbete på Instagram under kontot ”Zanzibarep” och vill du stödja projektet med ett bidrag går det bra att swisha Life Support Foundation på nr 123 461 0804. Märk insättningen med ”ZEP”. Är du intresserad av att veta mer om projektet, kontakta gärna Kalle Löfström, Pelle Conradi, Sarah Jevrém eller Caroline Jintoft via zep@lifesupportfoundation.org.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera