Krönika

”Man frågar sig givetvis vad orsaken är till alla problem med ny- och ombyggnationer av sjukhus i Sverige”

Region Skåne står nu inför en gigantisk utmaning då både Helsingborg och Lund behöver ersätta sina gamla sjukhus med helt nya. Men hur skall byggena finansieras då dagens budget med miljardunderskott har svårt att finansiera nuvarande disponibla vårdplatser? Det frågar sig Thomas Zilling, ordförande i Läkarförbundet Skåne och ledamot i Sjukhusläkarna Helsingborg. 

Investeringen  på 1 150 miljoner för nya sjukhusbygget i Helsingborg skrivs av omgående för att inte påverka vården i Nordvästra Skåne. Det var beskedet som gavs av dåvarande ekonomidirektör Lars-Åke Rudin då budgeten presenterades för Region Skåne 2023.

Vän av ordning frågar sig givetvis vad orsaken är till alla problem med ny- och ombyggnationer av sjukhus i Sverige, inte minst efter alla turer kring Nya Karolinska.

För Helsingborgs lasarett började resan då en enad politik tog sitt första spadtag 2014 för att modernisera och delvis utöka de efter många år utslitna, omoderna och för små sjukhuslokalerna från 1975. Politiska Beredningsgruppen för framtidens sjukvård under ledning av ordförande Ingrid Lennerwald (s) planerade en totalrenovering av lasarettets huvudbyggnad och en komplettering med fyra nya huskroppar på en intilliggande tidigare parkering. Sjukhuset som byggdes i sin helhet under fyra år på 1970-talet hade sommaren 2021 efter sju år av renovering lyckats bygga om och modernisera två av fyra flyglar med vårdavdelningar.

Men problemen med renoveringen av låghusdelen innehållande akutmottagning, intensivvård, diagnostik och operationsavdelning tycktes aldrig ta slut. Som exempel var ventilationen i utrymmena inte tidsenlig och behövde bytas ut. Då visade det sig att takhöjden i lokalerna från 70-talet var för låg för att rymma ventilation av modern standard. Enligt förslag måste ny ventilation byggas på taket och skulle därmed skymma utsikten för vårdavdelningarna på de lägre våningsplanen.  Efter en tid upptäcktes att avloppsledningarna som befinner sig under den gjutna bottenplattan med åren krackelerat och fått betydande sprickor som orsakat läckage. Flera konsulter konstaterar att ledningarnas tekniska livslängd var passerad och för att undvika stopp och översvämning behövde de bytas ut.  För att komma åt och åtgärda detta behövde nu delar av bottenplattan bilas bort för att frilägga avloppsrören. Grävmassorna i detta arbete behövde transporteras under pågående drift genom det publika området på sjukhuset.

I samband med pandemin blev det alltmer uppenbart att ombyggnation under pågående drift inte lät sig göras

Parallellt med ombyggnationerna av det gamla sjukhuset gjöts en ny bottenplatta på 45 000m2 för de planerade kompletterande huskropparna som bland annat skulle innehålla en samlad psykiatri och tillagningskök. Snart kunde man se armeringsjärn och betongfundament sticka upp bakom de höga gröna planken som omgärdar byggarbetsplatsen.
I samband med pandemin blev det alltmer uppenbart för berörda att ombyggnation under pågående drift utan tillskapande av alternativa lokaler för evakuering av avancerad vård inte lät sig göras och bygget stoppades helt efter beslut i Regionstyrelsen 2021.

Så snart det pågående bygget stoppats startade planeringen av ett helt nytt sjukhus på en till huvudbyggnaden gränsande del av sjukhusområdet. Att bygga här skulle innebära att flera byggnader inklusive sjukhusets parkeringshus behövde rivas för att ge plats för en nybyggnation som behövde växa på höjden då markytan är begränsad. Ganska snart övergavs även dessa byggnadsplaner.

Skälet var att stadsbilden i Helsingborg kännetecknas av stadens största turistattraktion Kärnan, ett bevarat borgtorn från medeltiden, som ger en siluett som Helsingborgs stad varit mån om att behålla. Nu skulle Kärnan skymmas eller kanske mer ersättas som stadens symbol av ett sannolikt inte alltför vackert långsträckt höghus. Illasinnade rykten figurerade om att byggprojektet aldrig hade fått godkännande i stadsbyggnadsnämnden och kommunen visade sig snart vara villig att erbjuda en alternativ tomt mer lämpad för ändamålet i Östra Ramlösa.

En lång process återstår innan ett första spadtag kan sättas i jorden

Nu pågår arbetet med att undersöka markens beskaffenhet på området i Östra Ramlösa. En lång process återstår innan ett första spadtag kan sättas i jorden och en sista fråga återstår; Vad tycker Carlsberg AB om att friluftsområdet som idag täcker vattentäkten för Sveriges mest namnkunniga mineralvatten skall ersättas med ett universitetssjukhus? Förhoppningsvis med något bättre avloppsrör än det gamla.

Som luttrad skattebetalare så funderar jag på finansieringen av det nya sjukhusbygget. Region Skåne står nu inför en gigantisk utmaning då både Helsingborg och Lund behöver ersätta sina gamla sjukhus med helt nya.
Men hur skall byggena finansieras då dagens budget med miljardunderskott har svårt att finansiera nuvarande disponibla vårdplatser.

Vi får hoppas på transparens och medverkan av läkarprofessionen och att politikerna undviker att hamna i skuldfällan OPS (offentlig-privat samverkan) som Stockholm med nya Karolinska fått och får betala dyrt för.

Thomas Zilling
Ordförande Läkarförbundet Skåne
Ledamot i Sjukhusläkarna Helsingborg

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera