Krönika

Lättare komma in på läkarprogrammen

Som vanligt var det tusentals sökande till landets läkarutbildningar denna vår. Populärast som förstahandsval var Karolinska institutet med 1174 personer i kö.
Sjukhusläkaren.se har gått igenom antagningsstatistiken för de senaste elva åren och under dessa år har det alltid krävts minst 1,8 på högskoleprovet för att bli antagen i den kvoten på någon av landets utbildningar.

1,7 gräns i Umeå

Men nu är det för första gången ett par personer med 1,7 som blivit antagna till ett läkarprogram, och det som reserver i Umeå och Linköping.
Enligt programsekreteraren för Umeås läkarprogram, Helena Moliis, har man hittills ringt in 17 reserver i högskoleprovskvoten, 11 reserver i alternativa antagningen och 5 betygsreserver.
För att bli antagen till Karolinska institutet har det sedan 1998 och fram till våren 2008 krävts maxpoäng, 2,0, på högskoleprovet. De senaste tre terminerna har en del personer med 1,9 också kommit in. Men nu är det för första gången också ett antal reserver med 1,8 som får börja på Karolinska institutet.
– Att vi måste kalla reserver trots att vi gör ett överintag från början beror på att vissa får anstånd med studiestarten eller flyttas till högre terminer. Den möjligheten finns även för reserver som antagits så det kan dröja ännu ett tag innan reservantagningen är klar, säger Anneli Wallberg på Karolinska institutets antagningsenhet.

Fler platser och slopad kvot

Till övriga läkarutbildningar är det 1,8 som varit gränsvärdet för antagning genom högskoleprovet och samtliga med denna poäng har så vitt sjukhusläkaren.se erfar ännu inte antagits.
En anledning till att gränserna för högskoleprovet har sjunkit är slopandet av den så kallade HA-kvoten höstterminen 2008. Den innebar att personer med minst fem års arbetslivserfarenhet kunde plussa på 0,5 poäng på sitt högskoleprovsresultat. En annan bidragande faktor kan vara det utökade antalet studieplatser.

Maxpoäng krävs för betygsgrupp

När det gäller betygskvoten har minimigränsen för antagning sedan hösten 2002 varit maxpoängen 20,0. Det verkar fortfarande gälla denna vårtermin på samtliga lärosäten även om gränsen troligen sjunkit något för de lärosäten som urskiljer sökande med maxbetyg med hjälp av högskoleprovsresultat.
Från och med hösten 2010 delas betygskvoten upp i en direktantagningsgrupp för personer med betyg direkt från gymnasieskolan och en grupp för de som har kompletteringar eller betyg från komvux. Utländska betyg och folkhögskolebetyg utgör två ytterligare kvotgrupper.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-01

Hot&våld / hat mot medicinska forskare / Personaldriven verksamhet

Prenumerera