Krönika: Avtalsrörelsen

Läkaryrket ska kunna utföras på heltid utan hälsan som insats

Läkarförbundet är i en ny avtalsrörelse. Tidningen Sjukhusläkaren har i tidigare nummer tydliggjort den oregistrerade arbetstiden, den obetalda övertiden samt den omfattande totalt regelvidriga sammanblandningen av ofrivillig övertid och flextid, där dessutom många många flextimmar helt enkelt nollas, alltså bara tas bort, vid avräkningsperiodens slut. Hur är detta möjligt? Hur kan man så totalt undervärdera insatserna från den högsta medicinska kompetensen i vården.

Stockholmsuppropet, startat av två ST-läkare, är en annan vinkel där man ger en bild av vad som händer vid resursbrist, ett tillstånd som delas med de flesta akutsjukhus i landet. När det inte finns tillräckligt med vårdplatser, inte tillräcklig kompetens på rätt vårdnivå, när IVA-platserna inte räcker till, när patienter ständigt omprioriteras mot varann eller bara förvaras med sämre tillsyn på akutmottagningen, medan all vårdpersonal ständigt försöker räcka till trots att förutsättningarna är ohållbara och prioriteringar görs långt utanför gränserna för vad som är god vård.

Utan läkare stannar vården men vi vill inte att läkaryrket ska utföras med hälsan som insats.

Vår löneförhandling sker med SKR, tidigare SKL alltså, som är både intresseförening för självstyrande regioner och kommuner men också arbetsgivarpart när det kommer till löneförhandlingar. Utan läkare stannar vården men vi vill inte att läkaryrket ska utföras med hälsan som insats, eller att yrket bara går att genomföra på deltid. Våra krav täcker in olika faser av en läkares karriär.

Vi vill se ett långt avtal men bara om det är en bra procentsats per år. Vi följer fortsatt nivån med industrin, det så kallade märket, men det kan komma att ändras framöver. Kanske är det dags att istället följa ett tjänstemannamärke?

Läkarförbundet har hittills strävat mot nivå med industrins utfall, det sk ”märket”. Men framöver är det kanske mer strategiskt att följa nivån för tjänstemän som administratörer, utvecklare och konsulter.

I år yrkar vi 3 procent. 3 procent kan låta lite men tänk att detta gäller hela kollektivet. Vi vill att alla läkare ska lönerevideras årligen, även AT-läkare och också att medstud-avtalet ska räknas upp ordentligt.

Avseende arbetstid så kan man idag schemalägga kl 07-21, men då arbets- innehållet förändras efter kl 17 eftersom de flesta i personalen lämnar och går hem och sjukhuset alltså är i jourläge, så anser vi att en mer rimlig schemaläggning är kl 07-17 och att allt därutöver ska betraktas som just jour.

Vi vill dessutom höja jourfaktorn till 1,5 efter kl 17 på vardag och för helg till faktor 2. Avseende beredskap A och B, som tillkom i en svunnen tid då man hade personsökare, förväntas man idag att svara ganska omedelbart i telefon. Så oavsett inställelsetid, som ju bestäms lokalt utifrån den aktuella jourkompetensen, anser vi att alla bör ha ersättning enligt beredskap A och att B avskaffas.

Vi vill också se en höjning av bunden beredskap måndag till fredag kl 07-16 till faktor 0,2, fredag kl 16 till måndag kl 07 samt kl 16 vardag före helgdag till kl 07 vardag efter helgdag till faktor 0,35. För jourer har vi som tidigare krav att gravida läkare ska undantas från jour på egen begäran, liksom äldre läkare från nattarbete och att vi vill se ökat inflytande över komputtag.

Det finns ett avsevärt problem med obetald övertid och oregistrerad arbetstid och vill därför ha ett partsgemensamt arbete för detta. Det gäller också förutsättningar för läkare som är chefer där vi vill se en bättre löneutveckling och villkor.

Vi hoppas att också SKR nu har verksamhetens bästa i fokus. Vi är redo för förhandling.

Vid resor till mer än en arbetsplats skall dessa företas på arbetstid och vi vill också att huvudarbetsplatsen anges i anställningsavtalet.

Dessutom vill vi ha kompletterande löneersättning för tio dagar per år vid vård av barn samt möjlighet att lokalt avtala om måltidsuppehåll istället för obetald rast. Vi vill också att många ska arbeta längre och lyfter därför frågan om delpension exempelvis 80-90-100 (80 procents tjänstgöring, 90 procents lön och 100 procents pension) vilket bör rymmas inom den normala budgeten och underlätta för en person att vilja vara kvar längre.

Många av oss har lokala avtal och lokala avtal kan skrivas om de är bättre än de centrala. Det görs ofta eftersom både arbetsgivare och arbetstagare har verksamhetens bästa i fokus. Vi hoppas att också SKR nu har verksamhetens bästa i fokus. Vi är redo för förhandling.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera