Krönika

Läkarutbildningen och AT ska utredas

Man konstaterar i ett pressmeddelande att svensk läkarutbildning redan idag håller god kvalitet. Det har dock väckts frågor från Riksrevisionen gällande kvalitetssäkringen av AT eftersom utbildningen sker hos landstingen medan AT-provet handhas av nämnden för prov efter läkares allmäntjänstgöring. Till detta kommer tolkningen av EU’s yrkeskvalifikationsdirektiv som reglerar att läkarutbildningen skall vara minst 6 år eller minst 5500 timmar. Den svenska utbildningen omfattar 11 terminer och drygt 8000 timmar.

Uppdraget från regeringen innefattar en bred översyn av läkarutbildningen inklusive allmäntjänstgöringen, det vill säga vägen fram till legitimationen. Man vill uppnå en utbildning som fortsatt håller hög kvalitet och som bättre stämmer överens med vårdens behov.

Läkarförbundet har redan tillsatt en grupp som skall se över AT och Sjukhusläkarna har en motion gällande AT vid snart stundande fullmäktige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera