Ledare

Läkares lojalitet och ansvarskänsla utnyttjas av ledningen

Sjukhusläkaren skrev om läkares arbetstider i förra numret. Läkarförbundets lokalföreningar hade svarat i intervjuer och i enkätsvar om det omfattande obetalda arbete som dagligen görs av landets läkare. Faktisk arbetstid registreras­­ inte. Flextid missbrukas grovt och övertid ersätts inte enligt avtal.

Enligt regionernas statistik arbetade över 1 200 läkare mer än 200 timmars övertid förra året, men detta är bara den synliga toppen av ett gigantiskt oregistrerat tidsberg.

I lokalföreningarna är man medveten om det stora mörkertalet och det beskrivs som ”folk bara jobbar och jobbar”, ”flextiden är ett svart hål”, ”det är under all kritik att arbetsgivaren har ett system som inte kan registrera arbetstid på rätt sätt”, ”varje medlem ger minst fem timmar i veckan”, ”kollegor flexar ut vid normaltidens slut men sitter kvar efter för att inte synliggöra timmarna”, ”rutan där övertidsersättning skrivs bort är förikryssad i anställningsavtalet”, ”stort problem med dold övertid i flextidsberg”. För att ge några exempel.

Det är lag på att arbetstid ska registreras, men det görs alltså inte och ersätts följaktligen inte heller. Många registrerar visserligen tid i flextidssystem, men många timmar av dessa brinner inne, det vill säga nollas utan ersättning, vid varje avstämningsperiod.

Avtalen säger ofta att man ska ta ut sin flex och övertid ”då verksamheten så tillåter”. Något som sällan eller aldrig händer. Dessutom ska annan ledighet tas ut först som jourkomp och då finns det inte heller utrymme i verksamheten innan flexen nollas. Övertidsarbete ska vara beordrat antingen innan eller i efterhand för att ersättas, men även vid tvingande övertid det vill säga arbete som måste avslutas innan man går hem uppmanas många att istället, felaktigt, flexa ut.

Sjukhusläkarna fick i år igenom en motion i Läkarförbundet om att nödvändigt patientarbete, som inte kan vänta, skall ersättas som beordrad övertid. Det gäller exempelvis då man opererar eller har mottagning som måste avslutas eller annat patientarbete som helt enkelt inte kan vänta till nästa dag.

Det var flera motioner från många delföreningar om nonchalansen med ersättning för övertid, oregistrerade arbetstider och regelverk som inte följs. Läkare har i första hand patienterna som uppdragsgivare. Man lämnar inte över en operation till någon annan eller går hem från en mottagning innan man har tagit emot alla inbokade patienter. Man slutför också de uppgifter som måste göras för att patientens vård ska bli rätt innan man går hem för dagen.

Många läkare berättar att de kommer tidigare på morgonen – obetalt förstås –  för att hinna läsa på om de patienter som ska komma på mottagningen, eller i övrigt vad som ska ske under dagen. Denna lojalitet och ansvarskänsla utnyttjas av ledningen. Läkare slår knut på sig för att för att få patientvården att bli så bra som möjligt och detta med den egna hälsan som insats.

Det blir också förstås en större press på yngre läkare som ännu inte fått fast tjänst och som därför är mindre benägna att protestera utan biter istället ihop och jobbar på. Ännu värre kommer det bli med hoten om varsel som nu väntar för hela läkarkollektivet.

Läkare slår knut på sig för att för att få patientvården att bli så bra som möjligt och detta med den egna hälsan som insats.

Intressant är att det stora företaget Essity, tidigare SCA, i höstas beställde en undersökning av Yougov bland 1 000 arbetstagare i Sverige där man visade att mer än varannan svensk arbetar mycket övertid och med ännu högre andel i yngre åldersgrupper. Essitys något överraskande pressmeddelande, i alla fall för mig som offentliganställd, gick ut på att det var positivt att de yngre var bäst på att ta ut kompensation i tid eller pengar och att man uppmuntrar arbetsgivare och alla arbetstagare att ta tag i övertidsproblemen och hur man kan skapa en bättre balans mellan arbete och fritid, eftersom en för hög arbetsbelastning under lång tid är en hälsorisk.

Tänk om regionerna kunde göra något liknande.

Vi inleder gärna en dialog om arbets­innehåll, flextid, övertid och bemanning så vi får ordning på kombinationen arbetsliv-privatliv.

Så för att börja med att få ordning på arbetstiden:

  • Registrera all arbetstid.
  • Flextid får inte nollas utan ska ersättas i tid eller pengar.
  • Följ regelverket – det är skillnad på flextid respektive övertid.
  • Arbete som för patientsäkerheten måste utföras samma dag men efter ordinarie arbetstid skall ersättas som beordrad övertid.
  • Fler kombinationer av komp/flex/övertid ska tillåtas för att underlätta.
  • Chefer som har medarbetare som kommer upp i flextak måste redovisa åtgärder.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-02

Tema: Tillitsbaserad styrning / Elin Karlsson ny ordförande / Krönika: Individen och kollektivet / Sjukhusläkarnas fullmäktige 2022 /

Prenumerera