Krönika

Läkarbricka i stället för läkarrock i Uppsala

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man helt tagit bort läkarrocken ur klädsortimentet. Detta som  en följd av skärpta hygienregler med krav på kortärmad arbetsklädsel vid patientarbete men även som  ett led i besparing då varje  typ av klädesplagg medför  en ökad kostnad. I stort  innebär detta att alla yrkeskategorier såsom läkare, kuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, medicintekniker, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, undersköterskor med flera bär likadana kläder i form av bussarong och byxor.

Läkarförbundets arbetslivsgrupp, ALG, har efter en motion från Kvinnliga läkares förening tagit fram en policy gällande läkares arbetskläder. I policyn lyfter man bland annat fram att kläderna skall vara funktionella och helst utformas tillsammans med de som sedan ska bära dem. De skall uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter om hygien och även tillgodose behovet av tydlig identifikation av läkare i sjukvården.

En viktig patientsäkerhetsfråga är att man tydligt och snabbt ska kunna identifiera olika yrkeskategorier i sjukvården. Detta är väsentligt för alla inom hälso- och sjukvården, såväl för patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal. För att komma tillrätta med detta problem så har Akademiska sjukhuset tagit fram en liten graverad bricka med respektive yrkeskategori. Brickorna har också en färgkod med rött för läkare, blått för sjuksköterskor och grönt för undersköterskor.

I förslaget från läkarförbundets arbetslivsgrupp föreslås att ordet LÄKARE trycks eller broderas ovanför bröstfickan eftersom löstagbara brickor måhända kommer att hamna i en och annan tvättsäck eller väljas bort av vissa. På Akademiska har man inte tagit fram klädesplagg utifrån funktion men det är ändå en liten facklig seger med bättre identifikation av läkare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera