Krönika

”Jag får fortsätta på Angered”

Tillsammans med en av kollegorna på närsjukhuset i Angered.

Jag fick veta det i förra veckan – min provanställning som läkarassistent på Angereds närsjukhus blir förlängd! Det känns jätteroligt och det känns som ytterligare ett steg på vägen mot mitt mål att så småningom kunna bli anställd som underläkare här efter avslutat TULE-prov.

Under mina kommande veckor ska jag och min handledare se till så jag får fler uppgifter och att de blir mer tydliga. Jag kommer fortfarande att vara olegitimerad, men jag kommer att få börja ta full anamnes och jobba mot alla överläkarna här på på lungmedicin. Jag kommer även att undersöka och i viss mån behandla patienterna samt diktera efteråt. Ansvarig läkare kommer sedan att titta på diktatet, korrigera om något är glömt och sedan därefter signera.

En annan rolig sak är att jag har blivit involverad i ett projekt för KOL-patienter som är ett samarbete mellan Angereds närsjukhus och Skövde lasarett. Projketet går ut på att lära patienterna mer om sin sjukdom och hur de kan leva sina liv med KOL. Min roll i projektet är inte helt klarlagd men jag kommer troligtvis att vara med och hjälpa till att förklara och hjälpa patienterna på olika sätt. Det känns som en rolig och utvecklande utmaning för mig och ytterligare ett stort steg på vägen in i läkarrollen.

Men det är inte det enda projekt jag är involverad i här på Angereds närsjukhus. Ända sedan jag kom hit på praktik i december har jag varit med och hjälpt till med ett program som ska hjälpa läkare under etablering att utveckla sina kommunikationsförmågor och kunskaper i svenska. Jag är kontaktperson i den fokusgrupp där vi på Angereds Närsjukhus samarbetar med KI och Centrum för Social hållbarhet (CSS). Projektet består av interaktiva datorprogram där läkare med utbildning från ett annat land som har arabiska som modersmål får lära sig att kommunicera med hjälp av virtuella patienter. Jag tror och hoppas att det kan vara till stor hjälp för mina utländska kollegor och även för mig själv när jag lär mig att kommunicera i min läkarroll. I programmet får man även lära sig en hel del om hur det svenska samhället fungerar och vilka skillnader som finns här om man jämför med till exempel Syrien. Man kan både ställa frågor och öva på att signera labsvar, ronda och gärna andra typiska läkaruppgifter.

Det jag framför allt gör i rollen som kontaktperson är att jag hjälper mina nya kollegor att träna genom att visa dem hur programmet fungerar och hur de kan använda det. Det finns väldigt många läkare under etablering som pratar just arabiska så programmet är väldigt användbart för dem.

Men nu kommer jag först att ta några veckors semester och åka i väg och gifta mig. Vi hörs när jag är tillbaka – då vill jag berätta mer om TULE-provet – en utmaning som väntar mig i höst.

Fotnot: TULE-provet är ett medicinskt kunskapsprov för läkare med utbildning i länder som ej omfattas av EU-direktiv eller den nordiska överenskommelsen. Det består av två delar: en teoretisk och en praktisk del.

Berättat för Malin Lindgren.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera