Krönika

Integrerad slutångest

Hälsa i samhälle och miljö heter den kurs som vi går nu och som ska förmå oss att se på och reflektera över sjukdom och hälsa i ett bredare perspektiv. För mig är det den första kursen på utbildningen där mitt samhällsintresse som fick mig att bli journalist möter mitt medicinintresse som fick mig att vilja gå vidare och bli läkare. Och jag är inte ensam om att tycka att ämnen som hälso- och sjukvårdens organisation, hälsoekonomi, akuta förgiftningar, patientsäkerhet, sjukskrivningar, hormonstörande ämnen, riskbedömningar och rättsmedicin är spännande. Men tidpunkten är inte optimal för den här typen av kurs – just nu.

Under akutfalls-simuleringsövningar har vi många gånger fått berättat för oss om stresskonen. Om hur svårt det är ha överblick, att tänka kritiskt och konstruktivt och att ha tillgång till hela sitt intellektuella kapital i en stressfylld situation. Därav den enkla minnesregeln ABCDE som är lätt att minnas även långt ner i konen.

Jag skulle vilja påstå att många av oss på termin 11 befinner oss rätt så långt ned i stresskonen just nu. Det är 3 och en halv månad kvar till läkarexamen. Vi har en integrererad sluttentamen (IST) om en månad och AT-ansökningsperioden pågår. Några lyckliga har redan säkrat åtråvärda vikariat på Stockholmssjukhusen som mer eller mindre garanterar en snar AT i storstaden. Tips och rykten om lediga vikariat florerar, fördelar och nackdelar med olika AT-orter diskuteras. Jag kan ana hur stressinducerad ångest kryper sig på dem som ännu inte har klart för sig vad som händer efter examen.

För egen del lindrades mycket av min integrerade slutångest häromveckan när det kom ett mail. Jag fick som en av åtta KI-studenter CSTP-medel, delfinansiering av doktorandstudier, för den forskning som jag ägnade mig åt förra våren. Så jag ska bli doktorand inom psykiatri och epidemiologi efter examen. Parallellt tänkte jag jobba som underläkare. Sen får vi se hur och när jag får AT, men det blir en senare fråga.

För att återgå till kursen Hälsa i samhälle och miljö är det synd att vi inte under lugnare förhållanden får lära oss om hur sjukvården är organiserad och om hur hälsa och ohälsa påverkas av olika faktorer, samhällsklimat och politiska beslut. Det är kunskap vi behöver om vi ska kunna påverka vår framtida arbetssituation och arbetsmiljö.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera