Krönika

Idén att stora regioner ska lösa sjukvårdens problem är passé

Ansvarskommitténs förslag att staten måste samordna sig och förbättra
kommunikationen med kommunerna är ju utan tvekan bra. Att regional
planering och infrastruktursatsningar etc måste ske med överblick över
ett större område än ett landsting/landskap är väl inte heller
kontroversiellt, redan nu pendlar betydande antal medborgare över dessa
”gränser” varje dag i arbetet.
Det som gör hela regionidén fel från början är det sätt man behandlar
sjukvården på! Lågt räknat kommer sjukvården att stå för 75 procent av
den ekonomiska omslutningen. Sjukvården kommer att vara den ”legitima”
skatteintäktsorsaken som ska förmå medborgare att betala till alla de
andra ”roligare” uppgifterna som politiker ser framför sig i de nya
regionerna. Dessutom kommer de ju längre från den svårstyrda
verkligheten som sjukvården utgör.
Men är detta verkligen bra för vården? Redan nu finns betydande tvekan
om skattepengarna verkligen kommer vården till godo. Kommer medborgare
att förlora tilltron till den offentliga finansieringen av sjukvården i
framtiden genom regionindelningarna?
Deltagandet i landstingsvalen är minst sagt lågt, särskilt om man jämför
med riksdags- och kommunvalen. Finns det tankar om att deltagandet i val
till fjärran regionfullmäktige kommer att vända denna trend? Eller
kommer man att slåss om jumboplatsen med EU-valet?
Ser man sig omkring i vår omvärld så ter sig regioner som
sjukvårdsproducenter passé. I Frankrike bejakar man att mindre enheter
har bättre tillgänglighet och fler nöjda patienter, där kommer man till
sin läkare redan samma dag.
Bäst verkar sjukvården fungera där man har en hälsosam mix av privata
och offentliga utförare, inte där man försöker minska antalet
arbetsgivare ytterligare.
Sjukvården behöver en professionell och ansvarstagande ledning med
tydliga mål och en agenda som allmänheten kan ta ställning till. Det är
viktigt att patienter och skattebetalare bereds möjlighet att delta i
diskussionen om vad som ska vara offentligt finansierat och vad som
eventuellt faller utanför denna ram.
Regionkommunerna kommer inte att leda till bättre styrning och
effektivare sjukvård, utan till ännu mer byråkrati som försvårar och
fördyrar sjukvården ytterligare. Sverige har en bra sjukvård, som kan
bli utomordentlig, men inte med hjälp av regioner!
Mikael Rolfs, styrelseledamot
i Sjukhusläkarföreningen och
ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera