Krönika

I England läggs friska in, medan sjuka väntar

Kollegor därifrån berättar gång efter annan om automatiska processer där en patient som väntat 3 timmar och 45 minuter blir ”rödfärgad” på vänteskärmen, vilket innebär att sköterska direkt påbörjar inläggning av patienten på närmaste lediga vårdplats oavsett sökorsak. Allt för att inte den heliga gränsen ska överskridas.

Dilemmat har blivit att relativt friska patienter nu läggs in på vårdplatser medan sjuka patienter blir kvar i behandlingsbåsen på akuten eftersom sängar inte finns! Halsont hamnar på en medicinavdelning och magsjuka på kirurgen. Triagesystem som klassificerar angelägenhetsgrad hos den sökande sätts därmed helt ur system och resurser används på ett felaktigt sätt.

Att införa en fyratimmars regel i Sverige kommer att få liknande undanträngningseffekter, och därmed ytterligare belasta redan överbelagda vårdplatser, men nu med ”friska” sjuka patienter.

Det tror jag inte är regeringens mening att göra. Tanken och initiativet är vällovligt och tar ansats på att man inte ska utsättas för onödig väntan, men först måste man bestämma sig för om alla i Sverige som känner sig sjuka ska ta vägen in på akuten på sjukhuset för att det där finns en besökstidsgaranti, eller om man ska hitta ett bättre sätt att handlägga de sjuka som behöver slutenvårdens hjälp på ett mer effektivt och tidsbesparande sätt.

Mikael Rolfs,
styrelseledamot
i Sjukhusläkarföreningen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera