Krönika

Höst, men en ny vår för mottagningen!

Det finns inget i vårt samhälle som så ofta och så systematiskt sprider ohälsa och mental korruption ibland människor, som dysfunktionella arbetsplatser. Detta gäller nog alla sorters arbetsmiljöer och branscher. Chefer kan göra skillnad i mycket. I dessa sammanhang får även deras passivitet en vidmakthållande inverkan. Vi har under några år upplevt ett ointresse och direkt ovilja mot att både förstå och agera. Och kanske har det hårdnande klimatet för psykiatrins villkor blivit anledning till de allt hårdare nyporna, även i mer mjuka frågor? Den hösta ledningen sätter standarden och ett byte gav nya förutsättningar.

Vi har de senaste åren även på lokal nivå haft chefsbyten ungefär varje år. Men våra egna problem ställdes på sin spets när nästan en tredjedel av personalstyrkan slutade i våras. Då kändes mottagningens död som nära förestående. Tänk om liket sedan skulle säljas för återvinning till ett privat bolag som med konstgjord andning kunde få det att se levande ut, kanske i någon lämplig belysning, och därför inbilla alla att det var fullt friskt?

Luften gick liksom ur oss. Särskilt vi äldre som har ett perspektiv och det man idag kallar för en ”kristalliserad intelligens” funderade över vart vi var på väg. Vi befarade nu ett moras.

Men vi slapp se ett lik i respirator. Det är mycket sällan man får vara med om att så många faktorer samverkar så lyckat, och att varje nödvändig del faller ut på rätt sätt och i rätt tid, så att resultatet direkt gör en skillnad. Men så blev det och det har ingett många av oss ett hopp.

Vi har fått en ny verksamhetschef, en ny enhetschef och många nya medarbetare, vilka alla har börjat tillföra nytt blod i en svårt anemisk och nedgången mottagningskropp och livet börjar återvända. Jag tycker mig se att det nu finns rätta kunskaper och intressen hos alla för oss viktiga chefsposter idag, och det ger mig arbetsglädjen och lite arbetsro tillbaka, även om faran inte alls är över.

Och absolut inte så länge NPM (vi tvingas leka affärsmän, om du undrar) ska styra våra beteenden och hindrar vår utveckling.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera