Krönika

Hellre samtal på apotek, än att inte ha någon att prata med alls

De senare åren har medfört en allt bistrare beskrivning av sjukvården av de som är inne i den, medan den höjs till skyarna av de som är ovanför. Det glada köp- och säljsystemet har nått oanade höjder där patienterna/kunderna fritt flyter omkring fast de borde vara i centrum.

Även apoteken har genomgått stora förändringar. Den snabba och koncisa utförsäljningen av apoteken för några år sedan visade åtminstone på en imponerande handlingskraft av regeringen, som också stolt bestämde att apoteken inte fick ägas av doktorer och att apoteken inte behövde några apotekare.

Det sista ställde ju till det lite för apotekare som över en natt blev högutbildade i värdelösa ämnen. Men, skam den som ger sig! I takt med att kritiken mot vården ökar allt mer vädrar de nu morgon luft om en ny innovativ marknad att ta över.

SKL gav för ett par år sedan ut SKL:s Lilla Röda där man förhärligade alla landsting och sig själv i de allra gladaste toner. Apotekarna har sneglat på denna lilla produkt men vill förstås framstå som betydligt mer seriösa än tjänstemän och politiker på landstingsnivå, så de har istället skrivit sin alldeles egna Vitbok.

Denna skrift stakar med fast och vetenskaplig hand ut riktning och framtid för den anrika yrkeskåren som anser sig, efter en kortare medicinsk påbyggnadskurs, kunna ta över det mesta i sjukvården.

Man påstår till exempel att apotekaren till skillnad från den förskrivande läkaren har möjlighet att överblicka allt. Läkaren har ju inte alls den kunskap om läkemedel som apotekare har och inte heller översikten över vilka läkemedel patienten har fått. Apotekarna verkar se det snarast som en olycklig slump att det är läkarkåren som har förskrivningsrätten.

Eftersom det nu fallit sig så att det är läkarna som ska förskriva så driver de istället en kamp om patientens läkemedels samtal som de anser bör ske på apotek. Apotekarna hänvisar också till att de själva genomfört flera lyckade studier i frågan som alla visar på det stora värdet av dessa samtal. Och visst, dessa studier visar tydligt att patienten mår betydligt bättre av att ha läkemedelssamtal på apotek än att inte ha någon att samtala med alls.

Som en bisak kan nämnas att råden som ges under samtalen inte heller behöver dokumenteras någonstans, för riktigt riktig sjukvård är det ju trots allt inte. Nej allt stannar väl förborgat mellan apotekare och patient för all framtid, vilket ger en stor trygghet jämfört med vårdens IT-system och bakvända brandväggar.

I vitboken proklamerar man vidare glatt att ”Vi vänder oss mot att likna ett apotek vid ett utlämningsställe för läkemedel”. Ja, det ska gudarna veta. Några mediciner finns där sannerligen inte längre. I alla fall inte dom man behöver och absolut inte för hela tremånadersperioden.

Patienterna klagar lite, för de tycker det är lite svårt att ännu oftare än bara var tredje månad, få nytt namn, färg och form på alla sina läkemedel. Men för apoteken ger det ju den utmärkta möjligheten att redan efter ett par veckor få tillbaka patienten som då också kanske köper både glidmedel och broddar.

Att hjälpa till och tala om var läkemedlet skulle kunna finnas, alltså på något annat apotek, gör man inte heller. Här hänvisar man till att sekretessen måste gälla apoteken lika väl som i den gamla vanliga sjukvården.

Ja, så har vårdens patienter blivit kunder och apotekens kunder blivit patienter.

Men läkarkåren vill som vanligt, gäsp, påtala att det inte finns några enkla quick-fix för vården och hävdar som vanligt, gäsp, att forskningsresultat måste vara reproducerbara och med adekvata kontrollgrupper och annat trams. Gäsp.

Då bortser denna självupptagna grupp som vanligt helt från verkligheten. Det finns visst ett ställe där man lyckats utomordentligt med just ett quick-fix. På Säter.

DR SNAKES JUL-QUIZ

Vad handlar detta om?

• FluconazolHexal ersätter FlukonaxolKrka.
• Moxalole Meda ersätter MovicolNorgine.
• SertralinTeva ersätter SertralinKrka.
• VenlafaxinActavis ersätter VenlafaxinKrka.
• AciklovirStada ersätter AcyklovirRanbaxy.

1. Spelarbyte i ett rumänskt innebandylag.
2. Läkemedelsutbyte på apotek.
3. Farmakologs återvunna minnen efter psykoanalys.

Sänd rätt svar till Sjukhusläkaren. Adress: Christer Bark, Herrebergavägen 117, 275 64 Blentarp. De tre första rätta svaren belönas med boken Turkana-rapporten av läkaren och författaren Christian Unge. Glöm inte att ange namn och adress.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera