Krönika

Green Paper – Europeiskt yrkeskort för läkare

EU-parlamemtet och ministerrådet antog 2005 det nu gällande yrkeskvalifikationsdirektivet där cirka 4700 yrken regleras. Det finns sju yrken, varav läkare är ett, som med automatik ska erkännas av de andra medlemsländerna. EU kommissionen har sett över direktivet och haft ändringsförslag ute på remiss under rubriken ’Modernising the Professional Qualifications Directive’. Sveriges Läkarförbund avgav ett eget svar och har även genom den europeiska samarbetsorganisationen CPME (Comité Permanent des Médicins Européens) lämnat ytterligare ett svar.

Direktivet syftar till att öka rörligheten på arbetsmarkanden. För läkare gäller detta främst hur legitimationsfrågor och specialistbevis hanteras. Ett av förslagen är införandet av ett professional card (green card) eller europeiskt yrkeskort som skulle utfärdas av respektive tillsynsmyndighet. Direktivet har ett minimikrav på tre år gällande vissa specialiteter såsom exempelvis allmänmedicin, ÖNH, ögon och anestesi. Läkarförbundet förespråkade i sitt remissvar att detta krav höjs.

Socialstyrelsen ingår redan i ett elektroniskt informationssystem kallat IMI – Internal Market Information. IMI är ett on-line datasystem som infördes av EU-kommissionen för att underlätta myndighetskontakter på nationell, regional eller lokal nivå. Detta system skulle även kunna sprida up-to-date varningsinformation om deslegitimering eller andra disciplinpåföljder till alla medlemsländer i syfte att öka patientsäkerheten.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera