Krönika

Glädjande omsvängningar, Stiernstedt!

Just nu står vi än en gång inför en mycket bekymmersam sommar. Mycket talar för att det kommer att bli värre än nånsin i år med ännu större brist på både bemanning och vårdplatser.

När vårdplatserna dras ner så är det läkarna, som medicinskt ansvariga, som får ta en stor del av smällen. Det är på läkaren det faller att inte lägga in patienten, att skriva hem för tidigt, att prioritera mellan operationer, att avstå från återbesök eller andra åtgärder. Om det dessutom upplevs som att man inte får göra rätt saker blir frustrationen än större och än mer slitsamt.

En som ska titta över det är Göran Stiernstedt som några av oss i Sjukhusläkarna träffade för några veckor sedan. Under devisen ”Effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården” har han regeringens uppdrag att se vad som kan göra vården bättre.

Har svängt om vårdplatser

Även om vi inte av taktiska skäl kan vänta några skarpa förslag före valet så framgår det tydligt att Göran Stiernstedt hunnit bilda sig en rad uppfattningar om vad som behöver göras.

Att det behövs mer pengar till IT-stöden har han redan deklarerat, och det var inte så förvånande. Men inte desto mindre välkommet.

Glädjande är också att det visar sig att han äntligen har svängt i sin åsikt om vårdplatser. Han har insett, efter ett lyckat studiebesök i Norge att verksamheten flyter bättre med lägre beläggningsgrad och alltså att vårdplatserna kan behöva ökas.

Patientansvarig läkare

Dessutom ”lutar han åt” att införa patientansvarig läkare, något som länge förts fram av Sjukhusläkarna och som nu fått allt starkare stöd inte minst från patientorganisationer.

Sannolikt kom hela utredningen till i en viss frustration från regeringen över New Public Managements tillkortakommanden där man kände sig tvingad att se över styr- och ersättningssystemen, något som kommer att bli en grannlaga uppgift. Här tävlar många organisationer och managementexperter inom området för att komma fram till hur vårdens ersättningssystem ska se ut och många seminarier i Almedalen kommer att ägnas åt detta.

Den administrativa bördan

Mycket av läkarnas så kallade administration kommer sig också av mängder av styranvisningar och krav på indikatorer där arbetsinsatsen är betydligt större än värdet. Göran Stiernstedt nämner läkarkollegan som uttryckte det som att: Vi är alltid tre på rummet – jag, patienten och beställaren.

Just nu åker Göran Stiernstedt runt och tittar på goda exempel inom olika verksamheter. Har du tips om någon sådan så kontakta honom. Vid vårt möte hade han just varit på kardiologsektionen i Umeå där man minskat kötiderna. Slutsatsen av dessa besök och förändringsarbeten visar att mycket som förändras har sin grund i ett bra lokalt ledarskap.

”Ändra lagen när det gäller konsekvensanalyser”

En av de saker vi förde fram vid vårt möte med Göran Stiernstedt är att man bör se över medarbetarnas delaktighet vid omorganisationer.

Idag görs risk­ och konsekvensanalyser enbart utifrån arbetsmiljölagen med hänsyn till ”arbetstagarnas hälsa och psykosociala arbetsmiljö”.

Sjukhusläkarna anser att man också ska ta hänsyn till medarbetarens insikt om effekter på verksamhetens ekonomi, patientsäkerhet och effektivitet. Ledningen kan då fatta beslut på bättre grunder.

Samma åsikt förde vi också fram till IVO:s generaldirektör Gunilla Hulth Backlund några veckor tidigare. Faktum är att vetskapen om att risk- och konsekvensanalyser utförs ur så begränsad aspekt är ganska okänt idag.

Viss tillförsikt

När det gäller Göran Stiernsteds utredningsuppdrag så känns det som att vi nog kan se med viss tillförsikt på de förslag som kommer. När man är i vården är det ganska omgående klart vad man bör göra; Förbättra IT, förändra styrsystemen, återinföra eller förstärka med undersköterskor och medicinska sekreterare, och kanske sjukvårdsbiträden, är nödvändigt.

Att arbeta i team innebär inte att alla gör allt och inte heller att alla är lika viktiga i alla skeden utan kompetens ska utnyttjas på rätt sätt.

Task-shifting ska göras på rätt grunder dvs styrt av medicinska mål.
Att administrationen ska stötta vården och inte tvärtom ska bli en självklarhet. Fortbildning och att behålla kompetenta medarbetare ska premieras.

Vi vill också se en lagändring för risk- och konsekvensanalyser så att medarbetarnas hela kompetens och insyn i verksamheten finns med som underlag vid organisationsförändringar.

Men oavsett vad regeringens utredare kommer fram till så är det ju inte säkert att landstingen lyssnar till råden.

Bristande incitament, budget, politiska vindar, protektionism mellan yrkesgrupper och bemanningsstruktur kan också sätta käppar i hjulet.

”Chefer som förstår hela verksamheten”

Men det som Göran Stiernstedt pekar på att mycket går att förändra med ett bra lokalt ledarskap är en viktig kunskap som bör spridas. Så vi behöver chefer som förstår hela verksamheten, som vågar ta egna beslut och vågar strida för det som är bäst för helheten.

Välkomna till våra seminarier i Almedalen

I Almedalen kommer Sjukhusläkarna fortsätta driva på dessa teman. Vi har i år tre egna seminarier där årets ämnen är Ojämlik sjukvård inom landet, Bristen på vårdplatser där vi har utformat en egen vitbok med fakta och argument och vi kommer också att ha ett seminarium just om Effektivt resursutnyttjande i sjukvården.

Vi har ett brett urval med deltagare i våra paneler för att ge en bra och heltäckande bild med representanter från patientföreningar, politiker, myndighetspersoner och inte minst andra fackförbund. Vi hoppas öka förståelsen om vad som är fel och vad som ska förbättras. Dessutom är vi inbjudna att delta i ett flertal andra debatter.

Det är inte bara i Almedalen vi ska synas. Läkarförbundet och Sjukhusläkarna har ett starkt tryck från medlemmar att synas mer, att vara mer aktiva i debatten och att fånga aktuella frågor på lyra. Det kommer att kräva ett annat arbetssätt och nytänkande.

För www.sjukhusläkaren.se gäller det uppgradering av webben med en mer lätthanterlig sida. För din del innebär det att tidningen Sjukhusläkaren kommer ut med åtta nummer per år istället för bara sex med start redan i höst!

Tanken är att vi ska kunna vara mer aktuella, att enklare kunna följa upp spår och ämnen från föregående nummer och förstås att vi ska synas oftare, i alla fall i din brevlåda 🙂

Men först syns vi Almedalen.

Välkommen om du är på plats!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera