Krönika

”Frihet är det bästa ting…”

Och sant är att omregleringen av apoteksmarknaden lett till större frihet inom en tidigare hårt reglerad samhälls­kritisk verksamhet – distribution av läkemedel.

Sant är också att öppettiderna blivit bättre och tillgången till apotek (om än inte alltid tillgängligheten till läkemedel) förbättrats, inte bara i storstäder.

För många är det nog svårt att tänka sig tillbaka till en tid utan kvälls- och helgöppet samt med stundtals långa köer vid receptdisken.

Men det finns naturligtvis problem med omregleringen också. Läkemedelsverket kritiserar i en ny rapport till exempel att det inte är ovanligt med försäljning av receptfria läkemedel utan att detta anmälts till kommunen som är ansvariga för tillsynen. Hur stor den okontrollerade handeln av läkemedel är vet ingen i dag med säkerhet, samtidigt som förfalskade läkemedel är en realitet även i Sverige.

En annan nackdel är att priset för receptbelagda läkemedel nu kan variera från apotek till apotek. Det gäller bara läkemedel som inte kan förskrivas med förmån. Men det innebär att mer än ­400­ ­000 patienter varje månad hämtar ut ett recept utan att veta att de bör kontrollera priset på sitt läkemedel vid olika apotek för att inte behöva betala för mycket i onödan.

Det innebär också att du som förskrivare inte enkelt kan få information via FASS eller patientjournalen vad dessa läkemedel kostar – helt enkelt eftersom varje apotek kan ha sina egna priser som kan ändras dagligen.

Det här är ett problem, särskilt om du som förskrivare inte känner till att receptbelagda läkemedel utanför förmånen inte får bytas ut på apotek, även om Läkemedelsverket bedömt att de är medicinskt utbytbara. Lagen om utbyte gäller nämligen bara om båda läkemedlen omfattas av förmånen.

Fortfarande – 3 år efter att patentet gick ut – så står det Cerazette på mer än nio av tio recept på p-piller inne­hållande desogestrel. Det innebär i sin tur att det är Cerazette som måste expedieras och inga billigare kopior. Kvinnan får betala mer än 600 kr per år istället för drygt 400 kr om det står rätt handelsnamn på receptet och kvinnan går till ”rätt” apotek.

Hur gör man då ”rätt” som läkare? Svaret är att det går nästan inte. Det finns ingen lättförståelig prisjämförelse! Inte mellan substitut (olika substanser vid samma tillstånd). Inte mellan olika handelsnamn innehållande samma substans. Inte mellan olika styrkor och förpackningar. Vänd dig till din läkemedelskommitté för råd!

Ändå hade det kunnat vara så enkelt för dig som förskrivare och för din patient. Om Sverige skulle göra som Sverige gjorde innan omregleringen, och som resten av Norden och för den delen Europa gör idag, då skulle problemet vara mycket mindre.

Hur då? Jo, genom att låta läkemedelsföretagen sätta priserna fritt för läkemedel utanför förmånen men genom att ha en reglerad ersättning till apoteken precis på samma sätt som för läkemedel inom förmånen så att samma receptbelagda läkemedel alltid kostar lika mycket på alla apotek.
Då skulle patienterna med recept (på kanske flera olika läkemedel) inte behöva gå runt och jämföra priser för de läkemedel som inte omfattas av förmån. Då skulle du via FASS och journalen på sikt kunna få dagsaktuellt pris på alla läkemedel på recept.

Till dess är enda lösningen att du tar av din och patientens värdefulla tid och försöker förklara att priser kan variera och hur patienten måste söka uppgifter om både pris och lagerhållning för att till slut kanske handla sina läkemedel på olika apotek. Allt för att försöka få verkligheten att likna en teoretisk modell av en marknad med priskonkurrens.

Vill du ta den tiden från andra saker viktiga för dig och din patient? Nej, trodde inte det heller. Och tror inte heller patienterna vill det.
De som förespråkar ultimat frihet och valfrihet, de ser framför sig starka kunder och inte svaga patienter. De har inte heller lyssnat på fortsättningen av biskop Thomas sång.

Den lyder nämligen så här:

”Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring. För den som frihet kan bära. För den som frihet kan bära”…

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera