Krönika

Flaskhalsmiljard – varför då?

Under en jour för några veckor pratade jag med flera kollegor i telefon – jag är ju neurofysiolog och kontaktas därför av sjukhus från hela regionen – angående svårt sjuka patienter som låg på överfyllda avdelningar eller utlokaliserade på avdelningar där man inte har rätt kompetens att sköta dom. Man suckar.

Överbeläggningar är rutinvård enligt Arbetsmiljöverkets inspektioner under 2010. I en budgetstyrd värld krävs att de ekonomiska styrsystemen premierar rätt saker. Det får inte vara ”billigare” att ha för få vårdplatser, eller löna sig att lägga in eller operera de ”friskare” patienterna för att kvalificera sig för en ekonomiskt villkorad kömiljard. Politikers många gånger vällovliga avsikter leder allt för ofta till att det skapas huvudlösa beslut i verksamheterna för att uppnå målen – så att både sunt  förnuft och verkliga medicinska behov sätts ur spel.  

Nu hoppas vi våra förslag om att instifta en Flaskhalsmiljard och en Medicinskt baserad vårdgaranti ska kunna skapa bättre förutsättningar för kompetensen i vården att komma till tals. Effekter av beslut som tas ska bli tydliga och ersättning ska ges på rätt grunder. Vällovliga avsikter att skapa en bättre vård ska leda till en bätrre vård – först eller omgående för de som behöver den mest, och sedan inom rimlig tid för dem som är mindre sjuka.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera