Krönika

Etta, nolla, nolla, etta – Vem styr oss alla nollor rätt?

Vad är det för skillnad på en läkare och Gud??
Jo, Gud vet att han inte är läkare…

Gud vet hur vi styr våra sjukhus är däremot nåt som läkarna ibland frågar sig. Nåja, hur vi styr våra sjukhus kan väl se lite olika ut, men vem som styr vet vi ju. Det är en get. Budgeten.

Nej förlåt skämtet. Naturligtvis är det inte en get som styr. Alla vet ju att det är läkarkåren. Utom möjligen läkarkåren.

Denna lätt debila yrkessår upplever istället att ingen nånsin frågar efter vad dom tycker. Men vissa brister försöker dom ändå påtala. Ta till exempel detta med brister i IT-systemen. Med dårars envishet upprepar dom man att det skulle finnas sådana, brister alltså, trots att alla vet att det är lika osannolikt som att det finns en brist på vårdplatser eller att Dolly Parton sover på rygg.

Och förresten, man skulle ju faktiskt tycka att läkarkåren borde uppskatta den flexibilitet som dessa moderna system för med sig. Hur skojigt är det inte med läkemdelsmodulerna där det oändliga antalet obligatoriska små rutor och rader som ska klickas i kan ge upphov till de mest dråpliga resultat.

Man kan ovetandes med lätthet förskriva både en handfull Valium eller suppositorier intravenöst vilket ju förstås ger en mycket roligare och mer stimulerande arbetsmiljö.
Än roligare blir det när man blir varse att en patient har dosering av läkemedel motsvarande tre gånger kroppsvikten eller har stått på dropp i flera år. Och för den fria läkekonsten är det förstås oerhört spännande att se om patienten ska dyka upp på sitt återbesök eller ha dött av en överdos.

Journalhantering har också avancerat och de tekniska framstegen och landvinningarna firar ständigt nya triumfer. Framförallt för inköpsavdelningarna. Lagen om offentlig upphandling, LOU, har fått en tydligare implementering i välvillig avsikt att minska tidsödande byråkrati -när man ändå redan från början vet vilket system man vill ha- och kallas nu istället Lagen om Olaglig Upphandling.

Men man ska trots detta och liknande snilledrag inte gå fram för fort, påpekar de ansvariga, utan de små stegens politik är trots allt att föredra i deras kloka ögon. Vissa arbetsuppgifter bör bevaras för att säkerställa sysselsättning och nöjdhet bland ett större antal medborgare. Ett exempel är hur fint man har löst hanteringen av olika typer av remisser och svar. Dessa skannas, signeras, postas, skannas, strimlas, skrivs ut, signeras, skannas, strimlas och så vidare i en lysande aldrig avslutad cirkel för varje gång de ska ses av någon ny ansvarig i patientens vårdkedja. Det hela är ju förstås oerhört stimulerande och alla läkarsekreterare arbetar nu i glädjen under smeknamnet Mamma Scan.

En annan förändring är digitaliseringen av röntgen. Borta är ljusskåpen och de svarta plastbilderna man nu bara kan se på Scrubs. Varje morgon samlas istället läkare till skelettbio där man röntgat armen och får se benen.En morgon skedde dock det som så ofta händer men inte får hända och framför allt ALDRIG får nämnas…det vill säga ingenting.

Inte så mycket som en endaste benknota poppade upp på skärmen trots att ansvarig radiolog tryckte på alla knappar och omväxlande pratade lugnt eller skrek åt maskinen Efter flera timmars felsökning visade sig orsaken vara ett nytt barnporrfilter som installerats av IT-avdelningen i all  hemlighet och i skydd av nattens mörker. Detta effektiva filter stoppade upp hela röntgenarkivet så till den milda grad att det inte gick att visa några bilder alls. På röntgen fotograferas nämligen alla barn nakna.

Så vad är det då för skillnad på en IT-avdelning och en gerillagrupp?

Ingenting kanske det finns nån som tycker, men det är förstås inte sant. Skillnaden är mycket stor.

Gerillagruppen kan man förhandla med.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera