Krönika

Ett förlåt kan räcka långt

Om jag förstått saken rätt så kommer en ny patientsäkerhetslag att börja gälla i januari nästa år. Den innebär bland annat att enskilda läkare och andra vårdutövare inte längre kan få disciplinpåföljd av HSAN.  I stället ska Socialstyrelsen kunna rikta kritik också mot enskilda.

Som journalist bevakade jag ett tag sjukvårdsfrågor. Jag träffade bland annat patienter som blivit, i mina ögon, uppenbart felbehandlade av vårdpersonal. De flesta hade anmält läkare eller sjuksköterskor till HSAN. I vissa fall utdelades en varning eller en erinran. Ett ord som flera patienter nämnde var ”upprättelse”. De vill få en förklaring och gärna en ursäkt av den ansvariga sjukvårdspersonalen. Men mest intresserade var patienterna av att få till en förändring. De ville försäkra sig om att ingen annan skulle utsättas för samma sak som de i framtiden.

När tidningen jag jobbade på införde policyn att namnge varnade läkare ledde detta till långa diskussioner mellan tidningsledningen och flera läkare. Jag bestämde mig för att ta reda på mer om vad som är problemet. Både patienter och sjukvårdspersonal vill ju samma sak. De vill att det ska ske så få felbehandlingar och onödiga skador som möjligt i vården. Jag pratade med misstagsdrabbade patienter, läkare, med HSAN, med Socialstyrelsen, med LÖF och med en massa andra med synpunkter. Från vårdens sida var det många som lyfte fram flyget som en förebild. Ett systematiskt arbete för att eliminera risker utan att peka ut syndabockar. Rädsla för att bli varnad motverkade ett sådant arbete, menade många. Jag träffade ännu en patient som hade blivit felbehandlad. Men han var inte arg eller bitter. Han hade inte anmält sin läkare till HSAN. Varför inte? Jo, berättade patienten, det var ju så synd om läkaren. Läkaren hade bett om ursäkt och förklarat vad det var som hade gått fel. Det räckte så, tyckte patienten. Alla kan ju göra fel.

Som blivande läkare känner jag mig lättad över att jag slipper oroa mig för att få en erinran eller en varning. Det känns som att jag skulle göra ett bättre jobb om jag slipper vara rädd för att göra fel och i stället kan koncentrera mig på att göra rätt. Som journalist var jag aldrig personligen ansvarig för innehållet i mina artiklar, utan det var ansvarig utgivare som fick ta alla diskussioner och eventuella anmälningar. Det kändes tryggt.

Oavsett vilket patientsäkerhetsarbete som bedrivs så tror jag att det är viktigt att visa ödmjukhet mot de patienter som drabbas. Förklara och bjuda på ett förlåt om man gjort fel. Det gör inte skadan ogjord, men kanske besparar man patienten en livslång bitterhet och fientlighet mot vården.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera