Krönika

Dr Snake vill avskaffa demokratin och undrar varför polisen utreder flytningar

”Att överskrida sin budget är detsamma som att motsätta sig den demokratiska processen” är det senaste favorituttrycket för toppstyret i de politiskt styrda sjukhusen i landet. Gulligt.

Undrar vilken reklamfirma man har anlitat för att få fram den parollen.
Vanliga dödliga som fortfarande lever men är sjuka har nog svårt att se det demokratiska i vårdköer och brist på vårdplatser. Men demokrati är ju minoritetens diktatur, och ännu så länge så finns det kanske en majoritet friska i landet och då är det väl som det ska vara.

Men det har visat sig omöjligt att försöka få till en ändring på glädjekalkylerade budgetar. Om man vill bli lyssnad på bör man vara välformulerad, artig och helst inte alls försöka få någon ändring. Man får inte diskutera efter att beslut har fattats, och man bör helst också låta bli innan beslut har fattats.

Om någon ändå vill leka olyckskorp och gå emot strömmen och uttrycka sin misstro så är det inte på något sätt förmildrande om han sedan skulle visa sig ha rätt. Han har ju redan förstört stämningen. Det ligger också i kulturen att det är svårare att förlåta en som visar sig ha rätt, än en som visar sig ha fel.

När det gäller konsultfirmor har SU visat sig ha fel. Man har vid upprepade tillfällen anlitat konsultfirmor för att utreda vad som gör att vården upplevs dyr och ineffektiv.
Varje gång kommer dessa envisa och ensidiga konsultfirmor fram till att det saknas vårdplatser. Men skam den som ger sig. SU anlitar bara oförtrutet nya externa konsultfirmor med den vissa förhoppningen att någon av dom till slut ska komma fram till det resultat man vill ha. För inte tänker man öka antalet vårdplatser inte. Nej färre ska dom bli!

I Skåne är man mycket mer begåvad och har valt en annan väg. Där formulerar man det önskade resultatet först och anlitar konsultfirman sen. Det är klart mer ekonomiskt och dessutom mycket snabbare.

Ekonomiska och snabba har däremot inte sjukvårdens IT-system varit under hösten och vintern. Många klagobrev från fackliga organisationer och kritiska rapporter från tillsynsmyndigheter har synts i dagspress i en strid ström. Patienter blir skadade och felbehandlas i svåröverskådliga och osäkra IT-system säger tillsynsmyndigheterna. Men vem i beslutande ställning bryr sig om en tillsynsmyndighet? Dom håller ju inte heller budget och är således odemokratiska.

Sekretessen är det heller inget vidare bevänt med och Dagens Medicin har flera gånger larmat om att personal läser i journalerna – det måste man ju ovillkorligen få stopp på. Möjligheterna för tekniska fel och hackare är därmed frikostigt tilltagna så några grupper är i alla fall nöjda.

Ett tag var det mer virus i datorerna än patienterna i sydsverige och i Jämtland började plötsligt sjukhusets hud- och könsmottagning skicka kallelser till höger och vänster till personer som var helt flytningfria..

En privatperson polisanmälde det hela och utredning visade att det var en glad amatörhackare som hade bestämt sig för att skoja till det lite och som med lätthet kunnat ta sig in i systemet.

Den sista händelsen väcker ju dock till lite eftertanke om den demokratiska processen. Har den verkligen gått så långt, att om man får en kallelse till sjukvården så upplevs det så totalt osannolikt att man ringer polisen??

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera