Krönika

Vem vill arbeta på ett sjukhus med dåligt rykte?

Yttrandefriheten upplevs orättmätigt som begränsad i sjukvården. En sjukhuschef uttryckte det mycket klargörande som ”Skulle det finnas personal som inte vågar säga vad dom tycker? Det har då jag aldrig hört”.

Ibland uppstår dock negativa känsloyttringar från anställda som når upp till de högsta våningarna. Det kan röra sig om arbetsinnehåll, nedskärningar och anställningsstopp eller andra viktiga saker som den ansvarsfulla ledningen har att brottas med. Och för ledningen är för mycket kritik förstås både tidsödande och tråkigt, och förstör dessutom arbetsmiljön.

Positivt nu är att en nationell handlingsstrategi upprättats och redan praktiserats på flera håll i landet till stöd för de ledningar som utsätts.

Man samlar till exempel alla läkare, i en aula, matsal eller annan större lokal. Där visar man först power-pointpresentationen ”Sjukhusets Värdegrund och Visioner” i färg med musik.Filmen är utarbetad av Sjukhusets Sektion För Varumärkets Stärkande. (Dessa sektioner skriver alltid allting med Versaler – inte helt klart varför).

Presentationen har visserligen mycket lite likheter med den aktuella verksamheten men låter vackert och gör att folk kommer i stämning.

Steg två är att påpeka att just varumärkets lyskraft över världen är det som gör att de anställda har jobb, lön och mat på bordet. Och att skada varumärket är att skada sig själv och vem vill arbeta på ett sjukhusmed dåligt rykte? Nej det säger ju sig själv.

Sedan fortsätter man med kraftorden – Och tänk på PATIENTERNA.(Även här med stora bokstäver). Patienterna får INTE oroas. Förtroendet för vården får inte URHOLKAS! Vi löser detta INTERNT.

Därmed brukar argumenten ha sjunkit in i den nu lite skamsna personalen och trätomålen är ur världen

Och läkarna rådes ju verkligen inte till passivitet. Inte alls. För visst är det bättre att avvakta än att inte göra något alls.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera