Krönika

Sjukvården har bytt strategi och testar Darwins teori

Medan läkarna får skriva ut journalanteckningar och faxa remisser har sköterskor egen mottagning och skriver recept. Läkaresekreterarna har man helt enkelt bytt bort, oklart mot vad.

Sjukvården har nu utvecklat bytesstrategin till sin fulländning. Alla byter med alla i en glad karusell.Bytt är bytt och kommer aldrig igen! Den som har längst utbildning får nu göra mindre krävande uppgifter och de med kortare utbildning får göra svårare. Alla är ju lika betydelsefulla!

På Karolinska fick läkarna också tömma papperskorgar men det fick man sluta med för det blev ett arbetsmiljöproblem. Papperskorgarna vägrade bli bytta på av någon utan omvårdnadskompetens.
Nej, det var förstås ett skämt. Läkarna byter fortfarande papperskorgar.

En annan sak man också bytt är var patienter ska ligga. På postop ligger nu inte längre patienter som ska få vakna upp säkert efter en operation. Flertalet som ligger där är faktiskt mycket sjukare och hade tidigare istället legat på IVA. Men för patienterna är det ju positivt att inte behöva ligga på IVA. Det låter ju så dramatiskt. För personalen på postop är det ju också mycket bättre – dom får ju lite vila. En riktigt sjuk patient är ju tyst och fin.

”Silver är patient med inhalator – guld är patient i respirator” resonerar man.
Så dom patienter som tidigare skulle ha legat på postop ligger nu istället på vanlig avdelning medan de som skulle ha varit på vanlig avdelning är bytta till akuten.

Mycket bättre än alla dyra provtagningar och omständliga undersökningar för att ta reda om patienten kommer att överleva. Man kör liksom istället ”Survival of the fittest” i sjukhusmiljö in vivo.
Vilka ligger då egentligen på IVA undrar man. Läkarna?

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera