Krönika

Dr Snake om kvinnors och mäns kurvor..

Årets nya lönestatistik för läkare visar glädjande nog att de kvinnliga läkarnas löner ligger upp till flera tusenlappar under de manliga kollegornas. Det gör ju att tilltron till statistikens riktighet ökar betydligt.

Och trots att man kan tycka att löneskillnaden mellan könen för vissa läkargrupper är otrevligt liten, så är det bra att männen ändå i stort lyckas hålla stången. Män gillar när kvinnor ligger under.

Men den upprepade diskussionen om osakliga löneskillnader är både tröttande och oproportionerligt högljudd i vissa kotterier även om somliga hävdar att orsaken skulle ligga hos kvinnorna själva. Och visst är det lite skojigt – först ge lägre lön och sedan toppa med att dom har sig själva att skylla. Men alla omständliga förklaringar till varför dom får mindre är förstås föga verklighetsförankrade.

Man påstår till exempel att kvinnor skulle ha svårt att förhandla och få sämre forskningsmöjligheter. Och visst, ett släkte som bestämmer allt själva och kan allt från början är förstås inte intresserat av vare sig det ena eller andra. Vidare säger man att kvinnor skulle ha svårt att prata om pengar vilket också är sant, varför prata om sånt dom ändå ska sätta sprätt på.Och det är ju självklart för alla att det inte är bra att föda barn under en löneförhandling, och inte före eller efter heller. Oavsett kön på motpart…
Men det som gör diskussionen mindre tilltalande är dock egentligen inte argumenten i sig, utan att man med allt detta vill säga att kvinnor över huvud taget skulle ha rätt till lika lön som män.Nej, det är mycket mer rakryggat att säga att det inte finns några osakliga löneskillnader. Kvinnor är helt enkelt sämre.

Trots det så ser vi ju att kvinnan styr allt mer i samhället idag. Kvinnor går klädda i kavaj och män i rosa. Ingen har läkarrock.
Och vi ska nog hålla fast vid den gamla sanningen – kvinnan borde inte klaga för att hon bara får 90 procent av mannens lön, hon har ju faktiskt sin egen lön också.

Dr Snake

För övrigt

I förra numret handskades Dr Snake med de svåra frågorna. Tyvärr visar det sig att lösningen i verkligheten inte tillnärmelsevis var så enkel som man kunde få intryck av.

Damen på den centrala inköpsavdelningen har nämligen inte någon som helst förståelse för vikten av att kunna känna något när man opererar och inte heller DET ONÖDIGA i att riskera, om inte livet, så åtminstone fingrarna under en operation.

Nej då, regler är till för att följas tycker hon, de nya handskarna är billligast, och vad chefer och medarbetare tycker har naturligtvis ingen som helst betydelse när hon själv är så betydelsefull.

Fackombuden försöker nu komma fram i frågan via Arbetsmiljöverket eftersom handskarna anses farliga. Att de inte går att operera i spelar ju uppenbarligen ingen som helst roll…

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera