Krönika

Dr Snake hittade regionutvecklarens dröm

Det Västra Götalandregionen också har problem med är identiteten. Region Skåne har en stor fördel av att vara döpt efter ett anrikt och älskat landskap även om de flesta av invånarna egentligen vill tillhöra Danmark.

För Västra Götalandsregionen är situationen betydligt dystrare. Namnet är en skrivbordsskapelse som inte på något sätt under dessa år lyckats skapa någon vi-känsla hos den otacksamma allmänheten.

Regionledningen beslöt därför att ta krafttag mot detta missförhållande och skapade en Identitetsplattform för att utveckla och stärka sitt omhuldade varumärke som begrepp.

En följd är att alla institutioner och förvaltningar inom hela regionen utan pardon nu förväntas lägga till ett enhetligt ”Västra Götalandsregionen” efter sina loggar och namn.

Med förvåning och oförståelse har regionledningen noterat att detta inte alls uppskattas hos flera av de aktuella instanserna. Man har därför i sin nöd förutom skapande av Identitetsplattform nu också tillskapat en Marknadsavdelning och anställt strateger i arbetet att utveckla och stärka den viktiga varumärkesprocessen och sitt berättigande.

Ett annat led i identitetskampen är att man bytt ut alla kuvert. Tänk er ett enda enhetligt kuvert för alla regionens medborgare och verksamheter, stora som små, från sjukvård till kultur och infrastruktur, från vaggan till graven.

Alltså en regionutvecklares våta dröm förkroppsligad. Alla andra kuvert är nu förbjudna och de nya har regionens logga snyggt stämplat i vänstra hörnet på framsidan och tillika enhetlig avsändare, Regionkontoret Vänersborg, på baksidan. Vem man ska skicka till på framsidan har man ännu så länge friheten att själv fylla i.

Fördelen som medborgare är att man inte har en aning om vem posten kommer ifrån när man får den, man kanske tror att det är en hemsk tandläkartid eller en orättvis parkeringsbot och istället är det dom beställda konsertbiljetterna…? Vilken lycka. Nackdelen är att all post som inte når rätt adressat förstås kommer att skickas till den angivna returadressen.
Regionkontoret i Vänersborg. Sannolikt i högar.

Det kan ju tyckas lite opraktiskt. Men skam den som ger tappt för en sån bagatell tycks regionledningen tänka och har löst det så finurligt att det nu finns anställda personer med tillstånd att sitta och öppna all denna returpost, läsa innehållet, därmed klura ut var den kommer ifrån, klistra igen den igen, skriva på ny adress och återsända den till ursprungsadressaten. Undrar just vad en sån tjänst kan kallas? Sprätt på regionen?

Man skulle ju kunna passa på att låta någon beteendevetare eller sociopatonom sitta och öppna posten eftersom det är en utmärkt chans att helt lagligt få insyn i ett slumpvis urval av all kommunikation mellan förvaltning och medborgare.

Kan kanske resultera i en avhandling? Forskare får bara låg lön dessutom. Förr i tiden var det lägre porto för vykort än för brev för det ansågs lite trevligt för brevbäraren att ha nåt att läsa. Även av den anledningen kan man ju hålla nere lönerna på regionsprättarna. Också de som inte forskar.

Man får ju däremot hoppas att inte det är något brådskande besked till någon patient som på detta sätt kommer att göra dessa tidskrävande regionala-kuvert-home-runs.
Eller att sprätten tar semester.

Pssst: Varför säga stopp när det går att säga upp?

Sjukhusdirektörers allmänna recept på fungerande sjukvård är toppstyrning.

När Sjukhusdirektör Eriksson skulle få koll på ekonomin på SU (=Stora Underskottet) i höstas infördes ett Idiotstopp.
Detta innebär köpstopp, lönestopp, anställningstopp, vikariestopp för allt och alla från en sekund till en annan. Många irriterade chefer undrade vad dom i så fall var chef över. Arbetsplatsträffarna?

Framförallt var de irriterade som hade både ekonomi och personalplanering under god kontroll. Innan.
Glad var inte heller förre personaldirektören som fick alla dispensansökningar på sitt bord. Under första perioden fick hon enligt ledningens redovisning in 2700 stycken….
Henne fick nog Volvo tillbaka billigt.

Dr Snake har istället ett förslag på kostnadsreduktion för alla sjukhus- och regionledningar.
Alla som har process, strateg och utveckling knutet till sin tjänstetitel, och som inte är direkt inblandad i kärnverksamheten, bör sägas upp.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera