Krönika

”Diagnosen” – en angelägenhet

Så här i början av 2018 är det anledning att se tillbaka på åtminstone en viktig företeelse under 2017. Jag avstår från någon av de uppenbara och väljer istället dokumentärfilmen ”Diagnosen” som sändes i höstas, en film om det lidande som en felaktig psykiatrisk diagnos kan innebära.

Den handlar om Odette som under uppväxten utvecklade beteendestörningar på grund av stressande och konfliktfyllda omständigheter i uppväxtmiljön. När hon var tolv år utreddes hon av barnspsykiatrin och fick fyra diagnoser: Asperger (är en numera borttagen benämning på den lindrigare formen av autism), ADHD, dyslexi och dessutom Tourettes syndrom, trots att hon aldrig haft några ticks. Aspergerdiagnosen blev som ett fängelse, en skam. Den stämde inte alls med hennes egen självbild, hon var en social person som älskade sina kompisar och inte hade några problem i dessa relationer. Modern berättade att allt som hennes dotter sade eller gjorde, efter utredningen, tolkade modern som störda uttryck för dotterns påstådda autism, vilket starkt kom att prägla deras relation.

Odette har nu blivit 18 år och kunde själv bestämma om en ny utredning, denna gång genomförd av en uppenbart kompetent och klarsynt psykolog, Jenny Klefbom som inte bara gör en korrekt utredning med en nödvändig undersökning och en säker analys av patientens hela bakgrund och relation till modern, utan också beskriver de allvarliga bristerna i den utredning som gjordes sex år tidigare. Det enda underlag som då användes var det vanliga screeningstestet som inte ska användas diagnostiskt, och en intervju med modern. Fördomar och förväntningar gavs sannolikt en stor plats.

Tillvägagångssättet är tyvärr standard på många håll i landet och otroligt många psykiatripatienter har på detta sätt fått sina diagnoser. Utredarna ville låta Odette uppfylla kriteriet om ett intensivt utövande av något udda särintresse, så då vred man till verkligheten och lät det intensiva och viktiga umgänget med kompisarna få bli ett diagnoskriterium. Jag har själv mött fall där just detta helt normala tonårsbeteende fått ersätta ett autistiskt särintresse, i en okunnig ambition att ”fastställa” en autismdiagnos som inte ens är förenliga med en så hög social kompetens som beteendet innebär! Odette var nu klassad som avvikande, med påstådda problem och svårigheter helt främmande för henne själv och en diagnos som istället för att underlätta, allvarligt försvårade hennes tillvaro.

Odettes felbehandling blev genom filmen offentlig. En av många tragedier som alla psykiatrer och ansvariga politiker måste bära ett kollektivt ansvar för. Filmen väckte intresse i media men psykiatrins maktcentrum ligger lågt. Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) beter sig precis som Svenska Akademien gjorde till helt nyligen. Den skyddar sin makt och privilegier, döljer sanningar och blunda för egna brister och dess allvarliga konsekvenser. Att hålla varandra om ryggen och aldrig erkänna ett misstag är en nödvändighet om man ska behålla sina auktoritetsprivilegier, vilket SPF värnar. Dessa principer skyddade ju Svenska Akademien från att tappa brallorna i 231 år! Hur länge ska psykiatrietablissemanget få behålla sina?

Så fick äntligen Odette sina rättigheter och kunde släppas ur ”psykiatrins diagnosfängelse”. Men många, många fler längtar ut och strömmen dit in sinar inte heller. Tyvärr har många hunnit tappat självförtroendet och är långt ifrån lika starka som Odette, så deras möjligheter är svårfångade, deras onödiga fångenskap är dyr också för samhället. Men de kan knappast räkna med att räddas av psykiatrin och inte av något underverk heller. Kanske drömmer någon om en specialstyrka, en kader av kompetenta proffs som säkert och effektivt är organiserade för att leta fram diagnosoffren och befria dem. Men det är ju helt otänkbart och SPF skulle i sin reflexmässiga förnekelse, satt stopp direkt.

Du som arbetar inom sjukvården eller har svårt att förstå psykiatrins problem, eller bara vill ta del av en omskakande, lärorik verklighet med ett lyckligt slut – se ”Diagnosen” på SVT-play. Den finns tillgänglig till den15 oktober 2018.

God fortsättning på det nya året 2018.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera