Krönika

”Den medicinska sekreteraren är oersättlig”

Jag var bara ett knapptryck ifrån att skicka iväg ett utlåtande bestående av fullständig ordsallad, nån sorts anarkistisk ordblandning som nästan verkade ha ett sammanhang och som faktiskt skapats av en AI-robot från mina egna ord. Det skriver Sten Östenson, ledamot i Sjukhusläkarna.

Det är inte så att jag tvingats att börja arbeta med taligenkänning. Det är inte heller så att jag aktivt sett till att få arbeta med detta redskap. Nej, nästan samtidigt som vi kunde läsa i media om fördelarna med taligenkänning så har vi på min arbetsplats börjat arbeta i ett system som heter PACS. Och när man börjar arbeta i ett nytt dataprogram händer ibland spännande saker.

Det började med att jag vid något tillfälle upptäckte att det stod något konstigt ovanför min bedömning i ett läkarutlåtande och strök bort det. Sen hände det en gång till och som jag förstår det rätt så startar taligenkänning upp ganska så lätt, lite nästan som av sig själv.

Jag var bara ett knapptryck ifrån att skicka iväg ett utlåtande bestående av fullständig ordsallad, nån sorts anarkistisk ordblandning som nästan verkade ha ett sammanhang och som faktiskt skapats av en AI-robot från mina egna ord. Frågan inställer sig om det är jag som behöver en logoped eller om det kan riktas en liten gnutta kritik mot den fantastiska AI-intelligensen?  Jag frågade de medicinska sekreterarna som skriver mina utlåtande och de tycker att de är ganska bra.

Hade detta utlåtande gått iväg hade jag nog riskerat att bli av med jobbet. Jag menar hade en ansvarig medicinskt kompetent chef (motsatsen är alldeles för vanlig ni förstår varför jag nämner det) läst detta hade han eller hon rimligen agerat direkt och tagit mig ur tjänst. Hade jag varit patient och läst detta hade jag blivit väldigt undrande och bytt doktor.
Jag väljer att inte argumentera så mycket för eller emot taligenkänning utan jag tänker att alla får läsa mitt exempel och själva dra sina slutsatser. (Se ruta här intill) Ja det är sant detta är original, vartenda ord är AI-skapat.

Jag har ofta patienter som har hjärtklappning, en klassisk patient som jag har utrett, diagnosticerat, och satt in medicin på blir ofta skickad på fler undersökningar och ofta remitterad vidare till vår universitetsklinik för avancerad arytmibehandling. Det blir konsultremiss, remiss till kompletterande utredning med specialundersökning, kopior på EKG och special EKG bifogade till remissen samt ofta ett brev till patienten. Kanske också med en kompletterande LAB-blankett.

Detta berättar jag för att förtydliga för någon som inte jobbar med sjukvård eller taligenkänning och förklara det självklara: att taligenkänning gör ingenting, mer än att möjligtvis röra ihop text.  Tyvärr så har vi chefer som gillar taligenkänning. För de vet inte bättre eller ännu värre de förstår inte bättre.

Avslutningsvis måste jag förklara vem som är den äkta taligenkännaren. Jag fixar redan nu en hel del administrativt arbete men det avancerade administrativa jobbet utförs av spindeln i nätet, den medicinska sekreteraren, som ska få iväg alla brev, remisser och kopior till rätt instans med rätt adress och rätt mottagare.

Jag tycker inte att det kommer fram i debatten hur oersättligt viktig den medicinska sekreteraren de facto är för att patienten ska få ett flyt i sin utredning, behandling och planering. Jag är medlem i läkarförbundet men jag bryter gärna alla barriärer och tar vilken dag i veckan som helst strid för fler medicinska sekreterare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera