Krönika

Clinical Decision Unit

Med dagens brist på akutläkare är det för mig tveksamt att vara alltigenom positiv till en sådan. Dock skall man skilja på CDU och vanlig praxis – patienten kan få samma behandling oavsett.

Om en akutmottagning har exempelvis 24 rum kan man bygga 6 rum till – totalt 30. Sedan används alla rum och de fall patienten behöver stanna kvar några timmar för observation används samma rum där patienten redan befinner sig. Samma läkare och sjuksköterska kan ha hand om patienten. Detta förutsätter att rummen är relativt likvärdiga och att utrustning kan flyttas mellan rummen vilken inte är ett problem på en modernt utformad akutmottagning.

I detta exempel handhar man patienter som man tror kommer att kunna skickas hem efter observation och behandling. Skall patienten läggas in bör patienten inte spendera onödig tid på akutmottagning i väntan inläggning och specialistvård. Att ha akutläkare på akutavdelningar som sköter slutenvårdsfall är inte kostnadseffektivt eller optimalt ur kompetenssynpunkt. De närmsta 30 åren kommer det inte finnas tillräckligt med akutläkare för att ens bemanna akutmottagningarna i Sverige, än mindre akutvårdsavdelningar. ACEP har en sammanfattande länk.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera