Ledare

Bollen är rund och patientsäkerheten är INTE hotad

När regeringen i våras utsåg en tidigare chefläkare till ännu en kraftsamling för att försöka få primärvården på fötter så fick jag för mig att googla om vederbörande hade sagt ” … , men patientsäkerheten är inte hotad.”

Tyvärr måste jag medge att jag inte blev det minsta förvånad över att så var fallet. Denna gång hade det hänt efter att ett journalsystem havererat och som en TIA-attack förlamat delar av Stockholms sjukvård.

Nåväl vederbörande är minst sagt i gott sällskap då det tycks vara den helt vedertagna reflexmässiga slutklämmen i vått och i torrt om någon hög sjukhuspotentat intervjuas i samband med något haveri eller uppenbart omfattande problem som trots dess förutsägbarhet till synes oväntat inträffat någonstans i Sjukvårdssverige.

Några kollegor till mig och jag försökte vid en lunch reda ut om detta uttryck är en klyscha, floskel eller plattityd. Under diskussionen fick jag lära mig ett för mig nytt begrepp, CBS, vilket tydligen står för corporate bullshit och är i stort synonymt med floskler. Där floskel är att se som ett superlativ av klyscha. Plattityden uttrycker ju det självklara som att bollen är rund.

Nu är det ju inte självklart att sjukvården i alla väder är patientsäker bara man har rätt sjukhuskläder. Den kan bli hotad när något hänt. Så plattityd­­ föll platt bort. Kvarstår floskel eller klyscha och då floskler oftast har en skämtsam ton föll lotten på att frasen är en klyscha då uttrycket på intet sätt är roligt utan snarare pinsamt olyckligt.

Apropå klyschor så kommer nästa här i raden. I have a dream … Eller vi tar om det fast på svenska: Jag har en dröm att en dag kommer chefläkarna att stiga upp och leva ut den sanna innebörden av sitt kall och i rutan säga som det sannolikt är. ”Nu har detta fruktansvärda, men förutsägbara, olyckligtvis hänt igen och vi ska lägga manken till och göra vad vi kan för att minimera skadan och det hot detta utgör för patientsäkerheten.”

Men så länge chefläkarna är obenägna att såga av den gren de sitter på lär vi få se och höra många klyschor i rutan. Det är hög tid att chefläkarna får en mer oberoende ställning i sjukvården.

Hey, let’s be careful out there!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera