Krönika

Besök i gränslandet mellan brott och vård

”Han fick bara 4 år” kan man ibland höra irriterade människor säga när det framkommer hur länge personer ska sitta inne för brott som de har begått. Efter att ha vistats en enda dag på rättspsykiatriska kliniken utan ett eget passerkort kände jag att fyra år av frihetsberövning måste vara oerhört långt för de intagna. Jag kunde inte gå någonstans utan att ledsagas av min handledare. Det var en skön känsla att vid dagens slut lämna ifrån mig besöksbrickan, få tillbaka min mobiltelefon och gå ut i friska luften. Frihet!

Rättspsykiatrin rör sig i en intressant gråzon mellan straff och omvårdnad. Tydligen är det rätt så unikt att man i Sverige dömer åtalade till rättspsykiatrisk vård i stället för att fria när det står klart att den brottsliga gärningen begåtts under inverkan av en allvarlig psykisk störning. I många andra länder frias dessa personer. Jag har aldrig tidigare reflekterat över det. Vem säger att Sverige gör rätt? Ska exempelvis bipolära patienter som under en mani begår ett grovt brott dömas när vi i övrigt anser att de inte är förmögna att fatta beslut om sitt eget bästa och låter dem hämtas av polis till länsakuten för tvångsintagning?

De intagna, eller patienterna, på rättspsyk är till skillnad från patienterna på vanliga psykiatriska kliniker i högre utsträckning där för att samhället behöver skyddas från dem. Det finns tydligen exempel på patienter som är så allmänfarliga att de är omöjliga att skriva ut. Varje gång permission blir aktuellt ska i deras fall en särskild utskrivningsprövning göras i domstol. Bedöms patienterna vara för farliga beviljas ingen permission. Det är alltså inte, som säkert vissa tror, så att de som är dömda till vård automatiskt får komma ut en vacker dag.

Det var en omtumlande upplevelse att följa med ett par dagar i denna speciella värld. Och att med egna ögon få se att de dömda är så lika vilka patienter som helst. De står inte ut eller utmärker sig. Men till skillnad från andra patienter i vården har de lagförts som brottslingar och är dömda till sjukvård.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera