Krönika

Behövs verkligen AT?

Jag läste i Läkartidningen att Norge kommer att avskaffa sin motsvarighet till AT och att frågan om AT:s framtid snart ska utredas i Sverige. Min spontana tanke var att det skulle vara helt okej om AT avskaffas. Jag kan tänka mig att i stället läsa i sex år och ha någon form av inbakad AT-liknande praktik. Jag tänker att det här yrket ändå är ett livslångt lärande och att i början får man ställa mer frågor och be om mer stöd från kunniga kollegor. Rent egoistiskt tänker jag också att då slipper jag vikariera som underläkare i flera månader/år i väntan på AT. Med man och barn i Stockholm är jag inte beredd att åka långt bort från dem i 18 månader.

Jag tog upp frågan med några klasskompisar. Ingen av dem ville att AT försvann. Och långa väntetider är det inte överallt, sade en. ”De som inte kan tänka sig att lämna Stockhom får skylla sig själva”, tyckte hon. Det är lätt när man är ung och inte har barn att resonera så. Men snittåldern för färdiga specialister läste jag är 37 år. Och snittåldern för läkarstudenter i Sverige är 25 år. Snittåldern för förstagångsmammor i Sverige ligger väl runt 29 år. Så  det lär vara fler än jag som hamnar i en mindre flexibel sits om väntetiderna för AT och ST i storstäderna blir långa.
Det är också brist på många specialister så det gynnar inte någon om det tar extra lång tid att få fram nya.

Jag har hört att det utbildas fler svenska läkarstudenter utomlands än i Sverige. De som pluggar inom andra EU-länder läser sex år. Det förväntar sig EU att vi också ska göra. Egentligen. Frågan är hur länge vi kommer undan det. Och om vi kan kräva att alla utlandssvenska läkarstudenter ska göra AT precis som vi.

Jag har förstått att de allra flesta läkare i Sverige försvarar AT. Men är det så mycket sämre kvalitet på nyutbildade läkare i till exempel Frankrike eller Tyskland eller Polen?

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera