Krönika

Bästa sjukhusmaten – till sista steget

Vi har bland annat utlyst en tävling: Bästa sjukhusmaten – till sista steget, och juryn är i skrivande stund på resa och besöker de tre finalisterna.

Med tävlingens namn vill vi understryka att bra sjukhusmat kräver mer än bra råvaror, kloka recept och duktiga kockar i välutrustade kök. Den måste sedan kunna distribueras och serveras av kompetent personal i miljöer som stimulerar aptiten.

Upplevelsen av en klanderfritt tillagad rätt kan spolieras om det sista steget fallerar. När det gäller sjukhusmat tillkommer dessutom de problem som följer med sämre aptit som följd av sjukdom. Man måste ha system så att man kan identifiera de som löper risk för undernäring och sedan möjlighet att vidta åtgärder utifrån dessa förutsättningar.

Många aktörer har kommit ut på banan och en av dessa är Livsmedelsverket som har inrättat ett kompetenscentrum för mat i offentlig miljö (skola, vård och omsorg) där det i Sverige dagligen serveras cirka 3 miljoner portioner. Man har gjort ett pussel med bitarna god, säker, näringsriktig, hållbar, trivsam och integrerad. Om inte alla pusselbitarna faller på plats blir resultatet sämre.

Det är spännande att få vara del av denna jury och se hur man kämpar för att få till bättre sjukhusmat på många orter i landet. Vägen synes dock vara krokig och i kurvorna lurar resursbrist, inbyggd tröghet i stora organisationer, gamla vanor och svaga upphandlingar. För egen del förordar jag starkt att sjukhus har eget tillagningskök, hög andel ekologiska varor, minimerad andel pulver och olustiga tillsatser, system som möjliggör stor variation och då helst baserad på egna val så nära inpå måltiden som möjligt. Givetvis ska maten serveras på porslin i för måltid anpassad miljö av personal som har fått träning i att bidra till en positiv matupplevelse. Kring detta behövs reservsystem med mat som kan värmas upp närsom, mellanmål och kosttillägg. Eget tillagningskök är en förutsättning för flexibilitet och fortlöpande utveckling.

Glädjande nog tycks många landsting röra sig mot bättre mat men målsnöret tycks vara avlägset även för de som ligger i täten.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera