Krönika

– Avskaffa ordet revir i sjukvårdsdebatten!

Revir definieras i uppslagsboken som ett område som ett eller flera djur, oftast hannar, försvarar mot andra djur.
Visst finns det intresseområden, ansvarsområden och kompetensområden för olika yrkesgrupper inom sjukvården. Att definiera detta som djuriska revir är ett politiskt grepp och ett sätt att nedvärdera och förlöjliga yrkesgrupperna och argumenten från sjukvården.

Sjukvården är en kunskapsorganisation. En kunskapsorganisation präglas av förändringströghet som resultat av de ingående kompetenserna samt deras personliga samband och uppbyggda nätverk. De ingående yrkesgrupperna är autonoma pga sina specifika kunskaper och därmed svårstyrda per definition. Ekonomin ses som medel och inte mål. Målet är istället en bra vård, vilket i sin tur ses som kostnadseffektivt.

Framgångsrikt förändringsarbete i ett kunskapsföretag kräver eldsjälar, tid och pengar. Framgångsrik forskning likaså.
Varje större omorganisation eller förändring, medför produktionstapp och ökade kostnader vilket man förstås ska ta om det är genomtänkt och förankrat. Är den det inte, eller som det vanliga är, istället toppstyrda förändringar som dessutom kopplas till större sparbeting, innebär det istället erfarenhetsmässigt massiv pengaförstöring och ökat patientlidande i form av både produktionstapp och kompetensflykt.

Förändring och nytänkande behövs. Men vi måste förvalta och bygga vidare på sjukvården på ett förnuftigt sätt. En fungerande styrning kräver lyhördhet och kunskap om kompetensföretagets villkor.

Vi inom läkarkåren SKA ifrågasätta kostnaden för att sjukvården har blivit en sektor för jättelika omorganisationsexperiment.
Vi SKA begära underbyggda skäl till varför en förändring ska genomföras eller varför det vi tycker är bra förändringar INTE genomförs.
Vi SKA ifrågasätta om de verktyg som sätts i händerna på oss verkligen är de bästa för verksamheten och patientsäkerheten.

Och när debatten urartar till förnumstiga ”sanningar” om ”revirbevakande” följda av allmänna negativa påståenden om yrkesgrupper i sjukvården i allmänhet och läkarkåren i synnerhet, då ska vi föra tillbaka diskussionen till sakfrågan.

Och patientnyttan!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera