Krönika

Att ta ansvar. Det är att titta på sina handlingar och acceptera att handlingarna får konsekvenser.

2010-2014 styrde Vårdalliansen med Moderaterna Region Västernorrland. Enligt uppgift beslutades det 2011 om en förändring av organisationen till centraliserat styre och att ta bort de tidigare sjukhusdirektörerna. Trots det ljög chefer för medarbetarna vid upprepade informationsträffar om att det inte var en centralisering och införande av länskliniker som var målet.

2014-2018 har Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet styrt i regionen. Länsklinikerna har införts och centraliseringen av ledningen har drivits på. Nedmonteringen av Sollefteå sjukhus genomfördes med 39 röster för nedläggning av BB och 36 röster mot.

https://www.allehanda.se/artikel/vasternorrland/bb-fragan-avgjord-landstinget-lagger-ner-i-solleftea

Nu tänker sig Moderater och Socialdemokrater sätta sig i samma båt för att fortsätta driva samma politik som man drivit de senaste åtta åren. Trots att befolkningen har skickat extremt tydliga signaler genom två olika val att det inte är den politik som önskas.

https://www.svt.se/nyheter/val2018/sprickan-total-i-regionforhandlingarna

Vad har resultatet blivit?

Nedan ser ni tre kurvor som tydligt visar hur vårdköerna ökar utan tendens till att minska och samtidigt ökar kostnaderna, extra mycket under 2016 men efter det har kostnaderna fortsatt från den nya höga nivån. Trots att regionens verksamhet är dyrare än någonsin och regionen producerar mindre än någonsin meddelar den sjukhusdirektör som håller på att avsluta sitt uppdrag att lösningen är att nya strukturförändringar krävs.

https://www.st.nu/logga-in/lanets-sjukhus-saknar-200-miljoner-ledningen-varnar-for-nya-strukturforandringar

Genom att centralisera ledningen och göra dessa massiva omstruktureringar har regionen fullständigt tappat förtroendet hos befolkningen och medarbetarna.

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/08/Viktigt-att-landstingen-varnar-fortroendet-for-varden/

I den här situationen duger det inte att det största maktpartiet kapitulerar och säger att andra får städa upp och det näst största maktpartiet skyller på andra när de misslyckas hitta lösningar. Det duger inte att skylla på andra när den egna politiken har försatt oss i den situation vi nu befinner oss i. Det duger inte att de sedan sätter sig vid samma förhandlingsbord igen efter att båda misslyckats på sina håll.

Det finns klokare förslag och det finns bättre lösningar. Sammanhållet vårdområde med lokalt ledarskap där medarbetarna får möjlighet att faktiskt arbeta med patienterna för att ge den vård som behövs skulle vara en betydligt mycket klokare lösning.

Nationella och regionala företrädare för flera partier har förespråkat Sammanhållna vårdområden som del av lösning på problemet. Det finns dessutom konstruktiva förslag på hur detta skulle kunna fungera och samtidigt bibehålla samordning av vårdköer och behandlingsriktlinjer.

Släpp prestigen och konstatera att situationen inte går att lösa med mer av samma utan att man måste tänka om och tänka nytt. Politiker inom samtliga partier behöver ta ansvar. Acceptera att politiska beslut har fått konsekvenser och se till att hitta lösningar på problemen. Lösningarna finns.

Jag är beredd att arbeta med den som tar ansvar och genomför väl förankrade och väl genomtänkta beslut där personalen har en god förståelse för hur vården i regionen ska fungera.

Jag har sagt det sedan 2014.

Vi kan bättre.
Just nu känns det som om vi kan betydligt mycket bättre.

#enannanvårdärmöjlig

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera