Krönika

Associationer och projektioner

I logikens värld försöker man bena upp orsak och verkan och uttrycker det som ”om A så B”.

En som kan förklara detta bra är Tom Naughton som är komiker.

Som jag tidigare påtalat finns en uttalad tro i Sverige att patienter som söker akutsjukvård inte är så sjuka och borde söka vårdcentral. Detta är en myt men framförallt en associationsblunder enligt ovan. En patient som söker akutsjukvård kan man inte på förhand avgöra om de har en akut åkomma eller inte. Det krävs adekvat läkarundersökning, ev utredning och bedömning. Därefter kan man eventuellt fria patienter från akuta tillstånd. Ett exempel på detta är senaste tidens alarmerande rapporter om människor som ej får tillgång till akutsjukvård. Se även tidigare länk.

Jag som bor i USA sedan 2002 får ofta höra av svenskar hur dålig eller snarare orättvis akutsjukvården är i USA.

”- Har man ingen försäkring så får man ingen behandling och blir utkastad?!”

I USA är det en lagstadgad rätt att alla som söker akutsjukvård får lika behandling och bedömning oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet eller betalningsförmåga. Vi nekar aldrig någon en bedömning och jag som akutläkare behöver inte hålla reda på vem som är försäkrad eller inte. Härmed vill jag avliva försäkringsmyten inom amerikansk akutsjukvård. (Dock finns det komplexa vårdproblem i USA som jag ej tar upp här.)

I Sverige har man dock inte detta lagliga skydd utan kan godtyckligt utsättas för politikers och vårdpersonalens inkompetens. Vissa Landsting kräver remiss innan du kan söka till en akutmottagning. Skulle detta gynna den som har en akut åkomma? Nej, det handlar om pengar och ekonomi som sätts i första rummet (i det korta perspektivet).

Myten om amerikansk sjukvård som odlas i Sverige förefaller vara vad som i psykologiska termer beskrivs som en ”projektion”. Man tillskriver en person (eller i detta fall land) en egenskap som man själv har. Detta eftersom det uppenabarligen är i Sverige och inte USA man sätter pengarna först och godtyckligt undanhåller patienter från akutsjukvård.

Annars har jag hittat en blog om kost, kostdoktorn.

Det förefaller mig vara rimligt att sluta se animaliskt fett som något skadligt. Kom ihåg att det finns essentiella fettsyror som måste tillföras via kosten. För mer info läs bloggen.

Här finns också en länk till en sammanfattning av norske läkaren Jan Helge Halleraker.

Kosten är en viktig del av vår hälsa. Betänk att en det första frågorna en veterinär ställer är vad för kost djuret har ätit men som läkare frågar vi kanske mer sällan om patienters matvanor. Som akutläkare ser jag dagligen människor med problem som har sitt ursprrung i övervikt, diabetes och det metabola syndromet. Att agera i preventivt syfte förefaller rimligt och kan kosten bidra till detta så skall det naturligtvis appliceras. Som läkare oavsett specialitet bör man ta ställning i denna fråga med avseende på kostrekommendationer.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera