Krönika

Älskade medarbetare

”Just nu har vi en situation med trötta förare som vansinneskör i överfulla bilar utan vare sig säkerhetsbälten eller asfalt. Men trafiksäkerheten är  INTE hotad” meddelade Trafikverkets kommunikatör.

Nej,  så går det naturligtvis inte till på Trafikverket. Där har man nollvision.  Det går absolut inte till så i sjukvården heller. Där har man noll kommunikatörer.

Den nya och fräscha yrkesgruppen som nu anställs kallas istället Story-tellers. Dessa glada Storytellers förmedlar ständigt och glatt en glättig bild av den framgångsrika sjukvården.

Men som lite smolk i bägaren så finns det ju oturligt nog medarbetare som omdömeslöst  och ännu värre, helt öppet, yttrar sig kritiskt över miljön de arbetar i. Det är i sak inget direkt att bekymra sig över – det är ju ett välkänt faktum att alla medarbetare tycker dom har för mycket att göra och chefen är knäpp – men trots det så vilar det något dystert över en chef som inte kan få tyst på sin personal.

En väg att effektivt stoppa kritik är att göra medarbetarenkäter. Medarbetar­enkäter är jättebra och skapar jättemånga nya jobb på administrationen. För varje ny medar­betarundersökning som kommer med oönskat resultat så ”utvecklas” frågorna finurligt så att svaren ska bli mer positiva.

Man beskriver varje förändring som en framgång eller om det går åt fel håll som ett tekniskt missöde. Kreativiteten är stor och beundransvärd. Man har man skapat svarsskalor från ”Bra” till ”Såfantastisktfantastisktjättejättetrevligt”. En missnöjdhet hos 98 procent av medarbetarna istället för 99 procent beskrivs glädjestrålande, för de något förvånade arbetstagarna,  som en nöjdhetsökning med 100 procent!

Frågor som påvisar missnöje med ledningen tas snabbt bort och ersätts av frågor om hur trevliga man tycker de närmsta medarbetarna är. Det är bra för om man inte tycker att dom närmaste medarbetarna är trevliga så är man själv en Dålig Medarbetare och borde veta hut.

Om någon med detta utmärkta dynamiska instrumentet ändå skulle se resultaten som någon typ av trend eller tendens under åren som går åt det sämre –  ja då byter man bara raskt ut hela verktyget. Hoppsan nu gick det visst inte att jämföra längre! Nej nu vänder vi blad! säger den glada administrationen som vanligt  full av arbetsglädje.

Där man inte når upp till de siffror man vill ha så vidtages åtgärder. Ett är att alla får gå ut i en park och suga på russin. De trevliga medarbetarna uppskattar till fullo att gå in i sina inre rum och att russinet verkligen kan visa vilka kvaliteter de har. En dyster medarbetare, läkare förstås, fick under en sådan eftermiddag däremot vänligt förebrående för att han inte sög ordentlig och svarade då att han  gått in i sitt inre rum och hängt sig.

Regeringen har dock uppmärksammat att det finns en oro för en viss tystnadskultur i vården och har till och med  skrivit en lag för  Ökat meddelarskydd i privatvården. Men det behövs ju faktiskt inte just där. Den ska ändå läggas ner.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera