Krönika

Allt fler läkare tar ansvar för sina patienters säkerhet!

Juristen DeBengtnnis Brinkeback skriver att den nya patientsäkerhetslagen är ett låtsassystem som mest gynnar läkarintressen och att det är av största vikt att på rättslig väg kunna utkräva ansvar av enskild. Att så inte är fallet visar bland mycket annat Socialstyrelsens Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet där man med fokus på åren 2010-2014 ser att antalet vårdskador där patienten fått bestående men minskat från cirka 10 000 till cirka 3 000 och att de vårdskador som bidragit till dödsfall mer än halverats. Vi är på rätt väg även om mycket återstår att förbättra.

I de bästa av världar skulle ingen patient skadas i vården. Tron att en återgång till system där en upprättelse av misstag sätts i första rummet snarare än strävan att förbättra vården så att färre kommer till skada känns mer medeltida än modernt. De flesta vårdskadorna är infektionsrelaterade eller är felaktig läkemedelsanvändning till äldre. Huvudparten av dessa är undvikbara. Utan rapporter om fel minskar man möjligheten att förbättra vården väsentligt. Moroten överträffar piskan i effektivitet i detta avseende med råge.

Därmed inte sagt patienter inte ska få klandra vården. Klagomålsutredningen kom med sitt delbetänkande Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården där man föreslår förändringar i författningar att träda i kraft den 1 juli 2016. För patienter som skadats i vården är det bland annat angeläget att kunna lämna synpunkter, få en förklaring av vad som hänt, få veta om något fel inträffat men men nog så viktigt för den enskilde och än mer för samhället i stort att med sina erfarenheter bidra till att samma sak inte drabbar någon annan.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera