Krönika

A New Hope

”Bruno Ziegler, läkare på universitetssjukhuset och projektledare, är entusiastisk.

– I ett halvt sekel har vi debatterat vilka som hör hemma på akuten och vilka som inte gör det. Det resonemanget är hämmande för utvecklingen, att vi tänker att den som är där inte borde vara där. En nyckelfråga för oss är att inte skylla på patienten.

Traditionellt har patienter på akuten fått träffa en van sjuksköterska som gör en första bedömning, och sedan får man enligt en viss rangordning vänta ett tag på att få träffa läkare. Idén med arbetsmetoden i Örebro är att alla tjänar på snabb läkarkontakt.

Bruno Ziegler säger:

– Kan vi hantera de mindre sjuka snabbt, gynnar det även de som är sjukare – och oss. Det har inneburit en tankemässig förändring för mig och många andra, men det är stimulerande att gå igenom den processen och få nya insikter själv också.

Han pekar på flera fördelar.

– Snabb läkarkontakt uppskattas av patienterna.
– Det går snabbare att avgöra hur potentiellt sjuk patienten är.
– Behandling kan påbörjas på en gång.
– Patienter som inte är så sjuka kan färdigbedömas och gå hem ganska snart.
– Den som är i behov av sjukhusvård kan snabbt dirigeras till lämplig klinik.

Under det tio veckor långa försöket förra året förkortades vistelsetiden för patienterna på medicinakuten i genomsnitt från två timmar och 43 minuter till en timme och 57 minuter. Sammanlagt 650 timmar kortare väntetid.

Läs hela artikeln här.

Förbättringar som dessa kan bara komma till stånd när man har släppt tanken på att patienterna skulle utgöra ett problem. ”-You must unlearn that what you have learned…”

Sounds like Emergency Medicine to me!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera