Krönika

Dråpåtalade läkaren friad

Idag föll domen som ännu inte vunnit laga kraft i Solna tingsrätt rörande den dråpåtalade läkaren i Solna. Som väntat fick ingen svar på vad som egentligen hände och tingsrätten konstaterar: ”Denna osäkerhet måste med de beviskrav som gäller i brottmål falla tillbaka på åklagaren”. Tingsrätten har även i domen framhållit att juridiken inte i rättegång ska avgöra det som rör läkares befogenheter för smärtlindring i livets slutskede.

Tingsrätten skriver i inledningen av den cirka 100 sidor tjocka domen:

Solna tingsrätt har idag friat den läkare som varit åtalad för dråp alternativt försök till dråp på ett spädbarn på Astrid Lindgrens sjukhus i Solna hösten 2008. Tingsrätten har inte funnit det bevisat att ett brott har begåtts. Tingsrätten har inte heller funnit det bevisat att läkaren skulle ha gjort något som inte varit medicinskt motiverat.

Hela processen har väckt en enorm mängd frågor om den juridika klandervärda hanteringen av fallet från häktningen och den utrdagna tiden på cirka 3 år till rättegång där rätten i sig ofta visade prov på bristande förståelse för den komplexa medicinska verkligheten.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera