Nyhetsarkiv

Krispaketet för Stockholm

• 1 miljard kronor ska sparas inom vården.
• Generellt anställningsstopp införs fr o m den 1 januari 2004 för tillsvidareanställda och tidsbegränsade anställningar över tre månader, där uppenbar brist inte föreligger och rekrytering inte kan ske inom landstingskoncernen. Anställningsstoppet gäller även nya ST-anställningar.
• Karolinska och Huddinge slås samman och får en gemensam ledning. Karolinskas protester mot tjänstemannaförslaget som gav Huddinge thorax lönade sig så långt att nu ska den nya ledningen istället besluta om lokaliseringen av thoraxkirurgin.
• Laboratoriedivisionerna vid KS och HS slås samman till en enhet.
• Dygnet runt-öppna akutmottagningar dras ner från sju till fem.
• Karolinska sjukhuset ska endast ta emot patienter som kommer i ambulans med blåljus eller som har remiss.
• Södersjukhuset och Danderyds sjukhus får ta emot patienter från Södertälje och Norrtälje när dessa görs om till närsjukhus.
• Vårdgarantin försvinner den 1 januari 2004.
• Det införs en rad nya patientavgifter och gamla höjs.
• Stödet för provrörsbefruktning blir kvar. Här ändrade politikerna tjänstemannaförslaget efter protester. Verksamheten ska dock vara lokaliserad till ett sjukhus i länet.
• Det blir remisstvång till i stort sett all specialistvård.
• Avtal med privata vårdgivare ska skäras ned med 120 miljoner kr när avtalen löper ut 2004.
• Förhandlingar ska föras med landstinget i Uppsala med inriktning att koncentrera brännskadevården till Uppsala och den högspecialiserade handkirurgin till Stockholm.
• En nyhet i krispaketet är att arbetstagare på begäran ska anmäla bisyssla och lämna de uppgifter arbetsgivaren anses behöva för bedömning av bisysslan.
• Landstingsdirektören ska undersöka förutsättningarna för ett samlat högkostnadsskydd för kroniker, multisjuka och funktionshindrade.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera