Nyhetsarkiv

Krispaketet för Södertälje

Politikerförslaget:

Södertälje får behålla BB för “normalförlossningar” som inte kräver akutsjukhusets resurser. Till BB ska knytas kirurger och anestesiologer som rycker in tillfälligt. De ska annars inte syssla med akuta insatser.

Den andra förändringen är att närsjukhuset ska ha en jourcentral/akutmottagning som är öppen dygnet runt (inte bara kl 08.00-22.00) för patienter som inte kräver akutsjukhusets resurser. Beräknad besparing: 112 milj. kr per helår.

Tjänstemannaförslaget:
Södertälje sjukhus omvandlas från att vara akutsjukhus till att bli Södertälje närsjukhus.

Närsjukhuset föreslås få en närakut (ca 23 000 besök) som är öppen mellan kl 08.00 och 22.00 alla dagar året runt och som ska vända sig till patienter som inte kräver akutsjukhusets resurser, en specialistmottagning (ca 71 000 besök) med 6 till 10 olika specialiteter, som också utför dagkirurgi.

Vid närsjukhuset föreslås vidare att en utökad husläkarverksamhet bör utredas samt att det finns rehabilitering, eventuellt i en centrumbildning.

Den geriatriska verksamheten som idag finns på sjukhuset ska vara kvar och ges en mer akutgeriatrisk inriktning med utökade vårdvolymer.

Den psykiatriska verksamheten blir kvar oförändrad. All verksamhet på närsjukhuset, liksom omkringliggande primär- och specialistvård, ska liksom idag ha god tillgång till lab. och röntgen.

Den nuvarande akuta slutenvården (ca 9 500 slutenvårdstillfällen), inklusive 2 000 förlossningar, överförs till Huddinge sjukhus. Vidare behöver ca 13 000 akutbesök överföras till Huddinge sjukhus. Vid ett eventuellt framtida närsjukhus beräknas cirka 500 personer arbeta.

Övertaligheten jämfört med dagens verksamhet beräknas därmed bli cirka 450 personer.

Eventuella avvecklingskostnader har ej medtagits i beräkningarna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera